Tạo ký tự khoảng trống FF, kí tự dấu cách Free Fire

Kí tự hơn nữa FF

đối với nhiều người chơi “Lửa free” thì chắc hẳn không còn lạ gì. Một cái tên với những ký tự hơn nữa thì bao giờ cũng gây được chu đáo hơn là những cái tên chung.

Ngoài những ký tự hơn nữa ra thì ký tự khoảng trống Free Fire cũng là một ký tự nhưng mà nhiều người chơi dùng thường xuyên khi muốn tạo khoảng trắng trong tên của mình.

Khoảng trắng thật ra cũng là một ký tự hơn nữa trong bảng ký tự hơn nữa nhưng mà người chơi có thể điền vào chỗ trống và thêm các ký tự khác để đổi tên character Free Fire. Nếu chưa biết cách tạo kí tự dấu cách Free Fire quý anh chị có thể xem ở sau đây nhé.

I. Cách viết ký tự khoảng trống Free Fire, tạo ký tự dấu cách FF

Để tạo ký tự khoảng trắng Free Fire, quý anh chị có thể sao chép ký tự khoảng trắng FF ở sau đây và chép vào khung đổi tên character hoặc cửa sổ chat trong Free Fire.

  • Sao chép ký tự khoảng trống ở đây: _ㅤ_
  • Hoặc quý anh chị có thể sao chép tên ở sau đây và thay đổi lại QㅤTㅤM

Anh chị em có thể dán vào khung đổi tên hoặc chọn làm nội dung trong khung chat để gây chu đáo. Chỉ có ký tự dấu cách này mới có thể tạo được khoảng trống giữa các ký tự thường khi quý anh chị đổi tên. Nếu quý anh chị dùng dấu cách, hệ thống sẽ không tạo khoảng trắng cho tên character của quý anh chị.

Việc đổi tên có nội dung là ký tự khoảng trắng không chỉ giúp cái tên của quý anh chị trông chất hơn, gây chu đáo hơn nhưng mà còn dễ nhớ hơn khi bằng hữu của quý anh chị muốn tìm quý anh chị. Tuy nhiên có nhiều người lại tưởng rằng những ký tự khoảng trắng đó lại là những dấu cách nên không thể tìm đúng đắn.

Xem thêm: