Code game Free Fire tháng 12/2020

Mã đổi quà là cách tuyệt hảo để nhận được sản phẩm không lấy phí trong Garena Free Fire. Do đó, anh chị em đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Trong bài viết này, 9mobi.vn sẽ chia sẻ cho anh chị em danh sách Code game Free Fire tháng 12/2020. Đây là tất cả các mã đổi quà được ra mắt từ đầu tháng 12 cho tới nay.

code free fire thang 12/2020

Không thể phủ nhận rằng NPH GARENA Free Hearth tự hào có một trong những bộ sưu tập sản phẩm trong trò chơi phệ nhất và nhiều chủng loại nhất trong quả đât trò chơi mobile. Trò chơi chiếm hữu một hệ thống anh hùng lạ mắt, các gói trang phục nhiều chủng loại, pores and skin tranh bị thích mắt, emote ấn tượng và vô số những thứ khác.

Danh sách Gift code Free Hearth mới nhất

Tuy nhiên có lẽ anh chị em đã biết đa phần những sản phẩm này không không lấy phí. Trong trường phù hợp anh chị em muốn chơi Free Hearth nhưng không muốn bỏ tiền nạp Rubi tuy nhiên muốn có cơ hội nhận được pores and skin súng hay gói trang phục không lấy phí thì dùng mã đổi thưởng Free Hearth là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho anh chị em. Chính vì thế, anh chị em hãy bỏ túi gift code trò chơi Free Hearth tháng 12/2020 được chia sẻ trong bài viết sau đây để nhập mã và nhận không lấy phí nhiều sản phẩm trò chơi tuyệt hảo.

I. Gift code trò chơi Free Hearth tháng 12/2020

Sau đây là danh sách tất cả các mã đổi quà được ra mắt kể từ đầu tháng 12 năm 2020:

A3NMDVLPRFWS
A3NMD8W5F5H6
A3NMD96U4YFU
A3NMD32DCH8X
N6AQNM7RJ2CC
N6AQNCNFU7C6
N6AQN3NMMX7J
N6AQN9V432X8
WZ6DHWYHHG4H
RP4TXG29EXSJ
KPHU7KHDRLKW
MNWNA5A8BLQE
TPFU7QHXG1EC
4EUWRCXKPLV8
ZVYAV7PV28T9
PGU6ZFXQPTLG
2VFRUBEVEDGX
6LTXXKUYR8VZ
ZF2EGQB2QR8U
TUNDERFHK7MG
5PE5ZT3KM29X
9EASUTP7A6HY
B76KMCVCD3PY
7WJ72BQQ56SZ
HKYMVQSYGBSQ
PGU6ZFXQPTLG
LCSV8S5KKMPG
CMZAKU72DLRU
TLXKC6PEQH79
5JCQ6CB67MKV
5JCQ6CB67MKV
LTXXKUYR8VZ
QNAE4FM8X5Q2
FFIC33NTEUKA
FFIC34N6LLLL
FFICZTBCUR4M
FFICYZJZM4BZ
FFIC65E269TQ
FFICRF854MZT
FFIC9PG5J5YZ
FFICWFKZGQ6Z
SPEHGMMM2WCV
SPEHGF4X5KCR
SPEHGPG93UDU
SPEHGDHDSCUQ
SPEHGGM5HB8C
SPEHG93UK2LW
SPEHGR4EDEVQ
SPEHG8QTJHRT
SPEHGC3AR9XH
SPEHGN6XMDBY
SPEHGHU4CDCC
SPEHGQZKVXJC
SPEHGFAYUX6Z
SPEHG8QMN2BQ
SPEHGHCPWF3N
SPEHGV3UD82D

code game free fire thang 12 2020

Cách nhập gift code Free Hearth tháng 12/2020

SPEHGNS3FV2T
SPEHGB2ANRF9
SPEHG3E8BZKR
SPEHG3MYQAPA
SPEHG5CCC779
SPEHGYKY57A7
SPEHGBZ4H4WN
SPEHG388XLVA
SPEHG63UZRCQ
SPEHG8YJMUJ5
SPEHGYFLSVGX
SPEHG49UUSML
SPEHGHEN2Y2W
SPEHGU44X755
SPEHG34U5EED
SPEHG7XFPRR3
SPEHGCDMR33L
SPEHGHQSHM3E
SPEHG9HU846Y
SPEHGZETZR2Q
SPEHG6VLWUXT
SPEHGCEJGY36
SPEHGYBQDUUN
SPEHG9ERE4PV
SPEHGELQ4TUE
SPEHGU5UVH8F
SPEHGEEWMZYR
SPEHGYM8SJS2
SPEHGXWSGGNZ
SPEHGEZM3NYA
SPEHGZCFDG57
SPEHGA9FXRA6
SPEHG9JPNAQ8
SPEHGFWRYMY4
SPEHGBCHCC95
SPEHGFKHZL8Y
SPEHGAUVU4RC
SPEHG3PPSGG6
SPEHGSN285DG
SPEHGGGX5FPV
SPEHG9VXGEDD
SPEHGWBNMTPR
SPEHGHGH9S7L
SPEHGKWHGSW9
SPEHGVEABSUR
SPEHGHMEAD6Z
SPEHGYKWC9FD
SPEHG5ARXT4K
SPEHGMDVUDJR
SPEHGG87W5D2
SPEHGUTT5MLU
SPEHGDE7FXT3
SPEHG944JU6T
SPEHGDUMU6Z4
SPEHGVNJGDFM
SPEHGZZDJGVD
SPEHGB488FLB
SPEHG48AM72U
SPEHG89NJQ7P
SPEHGRED9NU6
SPEHGX8D33ZL
SPEHGYG8EACT
SPEHGHSMLMCT
SPEHGACMN3WN
HRKZSNEK9NQ6
L42UMG3J3UDM
FFBBCVQZ4MWA
2C95SGGUGQQY
2C95SRUCNKT9
2C95SVXFS3JS
2C95S2C7XKHA
2C95SN8QEVF9
FF4MPCSBF7RB
FF4MD4YW8RQR
FFIM29CB5BF7
FF3WPC5BF7RB
FFIG8CP9LSF3
BOOYA7QXMPUI
FFESP0RTS4AR
FFIGM89MM9CR
FFSL9SP3MMC8
PHFGQ163PQAZ
PEFFIG45TY04
AP9INCSE812L
SPEHG6LLU4G5
SPEHGM2HCH94
SPEHGZQH27A7
SPEHG8XD458S
SPEHGDYX7J5J
SPEHGV2PM4DZ
SPEHGR6VFSCD
SPEHG8D5H82C
SPEHGW6CHMUS
SPEHGJR7LW5U
SPEHGYSX92HZ
SPEHGZME7ZX4
SPEHG6EV4AX7
SPEHGM9EHNBZ
SPEHGJCRZ4SP
SPEHGU9WQALC
SPEHGJQ6JGRC
SPEHG3D4NTQW
SPEHGS52UP39
SPEHG6DVNCD9
SPEHGMUEV944
SPEHGV4H9WSB
SPEHGVT9SZ7K
SPEHGN8X9BUK
SPEHG7PXQWLQ
SPEHG5VTZY4K
SPEHG9KJNUN8
SPEHGP2QG5UA
SPEHG5DVHASP
SPEHGZTT9MYM
SPEHGM94YHKV
SPEHGSW6PR35
SPEHGYGMYRMP
SPEHGGAENK3T
SPEHGMAS5DBJ
SPEHGE3J9MRL
SPEHG373QTVG
SPEHGRVJ8EKF
SPEHGQDSJTL4
SPEHG3T5UUB7
SPEHG6UA2D7K
SPEHG9VPNTU8
SPEHGYHDEMVZ
SPEHGHKSDZ6U
SPEHGDGKS2PY
SPEHGMQATL7V
SPEHGNJAPW4U
SPEHG5FTA9TB
SPEHGYZ7B4RL
SPEHG6RQYF79
SPEHG244QAGK
SPEHG4VYZ2XC
SPEHG56V5H25
SPEHGU5VJDNP
SPEHGW964HCS
SPEHGGHJUAR6
SPEHGYT6ZXUD
SPEHGZH6ZBFV
SPEHGWB7LE9Y
SPEHGZMA7NA2
SPEHGAVZ87J3
SPEHG34ACXXL
SPEHGMLKC7ET
SPEHGFBFH3MY
SPEHG7ZA6PB2
SPEHGVEZH9ZN
SPEHG4JC7S9W
SPEHGYHPUG7Z
SPEHGXJ99T7G
SPEHGFARXU76
SPEHG3THPU23
SPEHGX6R73CF
SPEHG8C5W8MP
SPEHGXHQZD7E
SPEHG6JVX27Z
SPEHG6ZYDLPA
SPEHG8MTGKQ4
SPEHG9VAEGYS
SPEHGMGLKXSE
SPEHGLM33WEM
SPEHGWMVAKKP
SPEHG5FPR6KM
SPEHGBGG7YWN
SPEHGG69MKSJ
SPEHGQDAY2S2
SPEHGU97R87P
SPEHG8TPTATK
SPEHGBKXYQE5
SPEHGYDLYRXG
SPEHGXSWUS49
SPEHG26RYRYP
SPEHGQNRKULN
SPEHGX4B355M
SPEHG2F9GTR9
SPEHGDL43WR2
D4G1D33SD5D4
HBVJ95G2J6Y6
FBSHARE10RBU
FF49MLIKESGV
Y7PS1HR623H4
SPEHG2LZQZM8
SPEHGFBE8F38
SPEHGESVV253
K2FXEMXRA23S
SPEHGMGYG9FD
SPEHGAB7KFRN
SPEHG2CD3KZ9
SPEHGJHAA58F
SPEHGEDT23M6
SPEHGARS35T4
SPEHGB9Y7VYN
SPEHGKDYMFBT
SPEHGK88M937
SPEHGP99Q2T4
SPEHG8MR8QNR
SPEHGBWBWZTZ
SPEHG9E9HD2A
SPEHGGZKZW4B
SPEHGLSEG2WJ
SPEHG3M46JAX
SPEHG8XQJWQE
SPEHGYWGMPLK
SPEHG7EJP6M8
SPEHG7RZWULJ
SPEHGKZ8W5MA
SPEHGM3PJYCQ
SPEHGFB5RV84
SPEHGJ2Z7H9F
SPEHGRVPHXEG
SPEHGTVQ3NK2
JAZZPKCSAGJ7
JAZZPC2PEDJH
JAZZ28PSBG5J
JAZZPPW727HC
JAZZ2XSDLZ4G
JAZZ2F5VFTK5
JAZZ2XULRF7M
JAZZPESJR74P
JAZZPRHQEHRB
JAZZ2TLJLRBG
46NUM9NRP665
46NUMB2NJDZR
46NUM8TD9USM
46NUMBN6NZ9V
46NUMC9NF6PR
46NUM2TLVCP6
46NUMZKEUPKF
46NUM799LJU3
46NUMKFDM6RP
46NUM6AXZZQN
46NUM54BF9U4
46NUMQSQAL8A
46NUMHSZUHKB
46NUMH6PVUDJ
46NUMSU83C6K
46NUMK7QSEUN
9RC24R27SYQ9
9RC249DY4S9Q
9RC24YFRZYLV
9RC24ZYBMR6P
9RC24MYPMZ7Q
9RC24RZJDK5D
WJ9BCX78ZHV5
WJ9BCCFJY3Z4
WJ9BCEJS7VQU
WJ9BCJ64UDRF
WJ9BCWCJTDTW
WJ9BCHIY27ZP
WJ9BCATE38W8
WJ9BCI8SBZ22
WJ9BCDWPSPF
WJ9BCN4LZPE
WJ9BCLXVFTQ
WJ9BCRW435M
WJ9BCU2D9DG
WJ9BCATQ3W7
WJ9BC4C3GS2
WJ9BCIATU6A
WJ9BCXMJBNV
WJ9BC5JDJ6IJ
WJ9BCKVUSKDT
WJ9BCDB2GNT
WJ9BCPHCIN9
WJ9BCQ5FIX6
WJ9BC2UQTF7G
WJ9BCBMSFKLD
WJ9BCGL763YJ
WJ9BCW6JKYC
WJ9BCG7DHIGC
WJ9BCKE9C5X9
WJ9BCDW59MC6
WJ9BCEIDVVRE
WJ9BCPLYR4V7
GQ3H7BALPQIJ
HBUZSQRL2V6G
66JYKXPPGGD3
W8TQAQ3BRWPL
W8TQA204XX3G
W8TQAOJBH964
W8TQAHLW4X5D
W8TQAH9WK0SP
W8TQA1A2H330
W8TQAXZB4BXZ
FFGAMESCELEB
TBOOYAHAGS18
PNVNZ6UKNWSH
66AEY4KRGJ4S
FFJIUG3N9GXB
FFJIE080LHO8
FFSLSI2H45ZV
VIVACHILEE18
VIVAMEXICO18
CONGRATZ2MIL
50WJ5FCTYHB5
8J4P35ZAVA94
FFSLA4AKBEKK
SCENEDEPOLLO1
DEMASIADOKUL
SCUADADLADRS
G1SGWDW7ABA5
5MILLIONLIKE
WATZAPAWNPRO
JONDTOOPATIS
JOTAFREEALAA
NU8AHJ5AOTWP
GJJWSQ9AAV7U
UBUDSG22Z67A
GRACIACLATAM
MRSIHUMLLDAD
W7MSJA4F983F
PXTLELXDOO9I
FF3MD4GW9RGR
9RC244PI8LA6
9RC247UMWYP3
9RC24Y3GLG0Q
9RC245JPPGI1
9RC24XMSFYT8
9RC24U63KFW9
9RC24LDGFSOE
9RC24OB2ANN
9RC24L51X973
9RC24RL8M19F
W8TQAYR25RNG
BOOYAHAGS18F
KL9UY924AYAW
BOOYAVMLZJ7N
JEKU2K32G6R8
JEK18G4GR7G8
785924QRRYGN
78592C79WH2L
78592BACSWAS
78592X97HEQ3
78592TTSU6WD
FHQR1RTWBP4K
FHQR1720FAPL
FHQR1R2U1I90
FHQR1S55MHJX
FHQR1Z7DJ4WL
FHQR16P4FMUM
FHQR1A2IQYR9
FHQR1MPQSPBM
FHQR1LUNTSZH
78592P8XQYMT
785923RG2C3L
78592XFYYAUT
78592EVE473Okay
78592JY4CWJY
78592UP4RDLJ
785929R73DZ3
78592GWDVSXG
78592K8WJK75
78592KI3I6OW
78592KBULBS4
78592KBO34FT
78592KKR374R
78592Okay547TTY
78592KDA78T7

Để nhận gift code trong trò chơi, các anh chị em tham khảo cách nhập gift code Free Hearth tại đây:

Free Hearth Redeem Codes là gì? Làm thế nào để phát hiện mã giả?

1. Free Hearth Redeem Codes là gì?

Free Hearth Redeem Codes hay mã đổi thưởng Free Hearth là mã quà nhưng NPH GARENA ra mắt cho cục bộ cộng đồng Free Hearth. Mã phù hợp lệ phải bao gồm 12 ký tự, cả số và chữ cái. NPH GARENA tạo mã ngẫu nhiên để không trùng lặp trong các lần ra mắt.

2. Làm thế nào để phát hiện gift code trò chơi Free Hearth giả?

Khi cộng đồng Free Hearth không ngừng phát triển mỗi ngày, tất cả các loại lừa đảo và giả mạo cũng khởi đầu sinh ra. Một trong những gian lận phổ biến nhất liên quan tới mã đổi quà không lấy phí. Các chiêu trò đó hứa hẹn sản xuất quyền truy cập vào nguồn sản xuất mã quà tặng vô hạn cho người chơi. Những người rơi vào cái bẫy này có thể bị mất tài khoản, kiến thức cá nhân hoặc bị cấm vĩnh viễn khỏi trò chơi. Vì vậy, làm thế nào để anh chị em phát hiện một mã đổi quà Free Hearth là giả?

– Mã đổi quà Free Hearth phù hợp lệ bao gồm 12 ký tự. Bất cứ mã nào có nhiều hơn hoặc ít ký tự hơn đều là giả.
– Mã đổi quà Free Hearth phải được ra mắt do NPH GARENA và có ngày hết hạn hoặc giới hạn dùng.

3. Dùng gift code trò chơi Free Hearth ở đâu?

Để đổi quà từ gift code trò chơi Free Hearth, người chơi phải truy cập trang net Reward Redemption Web site chính thức của Free Hearth (https://reward.ff.garena.com/). Người chơi có thể truy cập vào trang net này từ di động và máy tính. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, chỉ có duy nhất một trang net Reward Redemption Web site của Free Hearth. Vì vậy, hãy cận thận và tránh xa tất cả các liên kết dẫn anh chị em tới một trang net khác.

Làm cách nào để đổi mã đổi thưởng Free Hearth tháng 12 năm 2020?

Trong các sự kiện hoặc ngày lễ, NPH GARENA thường ra mắt một số gift code trò chơi Free Hearth cho cộng đồng. Nếu anh chị em tình cờ có được một mã còn hạn, hãy tuân theo các bước bên dưới để nhận phần thưởng không lấy phí:

Bước 1: Truy cập trang net Free Hearth Reward Redemption Web site qua hyperlink https://reward.ff.garena.com/).

code game free fire thang 12 2020

Bước 2: Đăng nhập thông qua Fb, Google, Vkontakte hoặc Huawei.

Bước 3:: Sau khi đăng nhập, anh chị em sẽ nhìn thấy Three ngăn trống màu trắng trên trang net đổi thưởng. Mỗi ngăn chứa four ký tự. Nhập mã đổi quà của anh chị em tại đây.

cach nhap giftcode game free fire thang 12/2020

Bước 4: Ấn Affirm và nếu quá trình thành công, một cửa sổ sẽ sinh ra chúc mừng anh chị em nhận được quà.

cach nhap code game free fire thang 12/2020

Bước 5: Mở Free Hearth và kiểm tra hộp thư để nhận phần thưởng.

Một số điều anh chị em cần để ý khi dùng mã đổi quà Free Hearth:

– Nhập sai số ký tự: Mỗi mã đổi thưởng có đúng mực 12 ký tự bao gồm cả chữ cái in hoa và con số.
– Không kiểm tra ví của tài khoản: Vàng hoặc Rubi sẽ được gửi trực tiếp vào ví của anh chị em trong trò chơi. Hãy kiểm tra nó.
– Dùng mã hết hạn: Mã đổi thưởng có ngày hết hạn và giới hạn dùng.
– Không liên kết tài khoản: Người chơi không thể đổi thưởng nếu dùng tài khoản khách.

https://9mobi.vn/code-game-free-fire-thang-12-2020-27644n.aspx
Trên đây là danh sách mã gift code trò chơi Free Hearth hiện có của tháng 12 và tất cả kiến thức nhưng anh chị em cần biết về mã đổi thưởng Free Hearth. Anh chị em hãy nhanh tay nhập mã để nhận được những phần thưởng Free Hearth không lấy phí đầy thu hút.