Long Phụng Đấu

Được xây dựng dựa trên nguồn cảm hứng tiên hiệp, Long Phụng Đấu (Long Phung Dau) đã chuẩn bị sẵn sàng vô số truyền thuyết cũng như âm mưu chờ đợi game thủ khám phá.Đọc Tiếp