Cách đổi tiếng nói trên Netflix: đổi phụ đề, audio hoặc tiếng nói trang cá nhân

Quý anh chị muốn xem phim Netflix có phụ đề hoặc lồng tiếng bằng tiếng Việt ? Giao diện Netflix là tiếng Nhật khiến quý anh chị có khăn trong dùng? Vậy hãy theo dõi bài viết sau để biết cách đổi phụ đề, đổi tiếng nói hiển thị trên Netflix nhé!

Cách đổi ngôn ngữ trên Netflix

Cách đổi tiếng nói trên Netflix

I. Lợi ích

 • Chuyển sang phụ đề, audio nhưng quý anh chị có thể hiểu, giúp tăng hưởng thụ xem phim trên Netflix.
 • Dùng tiếng nói thích hợp trên giao diện giúp quý anh chị thuận tiện thao tác, dùng dịch vụ của Netflix: setup, đổi mới tài liệu,…

II. Chỉ dẫn đổi phụ đề, đổi tiếng nói audio (lồng tiếng trên Netflix

1. Chỉ dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web Netflix và nhấn Sign in (Đăng nhập) để đăng nhập vào Netflix.
 • Nếu tài khoản của quý anh chị là tài khoản dùng chung, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang 

  Biểu tượng 3 dấu gạch ngang

  và chọn Switch Profiles (Biến đổi hồ sơ) và chọn hồ sơ của quý anh chị.

 • Tại giao diện trang chủ, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang 

  Biểu tượng 3 dấu gạch ngang

  và chọn Account (Tài khoản).

 • Trong mục Profile