Cách xem điểm, thời khóa biểu vnEdu.vn trên di động, máy tính

Sau quãng thời kì dài nghỉ dịch, tất cả học sinh trên cả nước đều đã đi học quay về. Với sổ liên lạc điện tử Vnedu, phụ huynh có thể xem điểm, thời khóa biểu, kết quả học tập của con mình thuận lợi trên di động và máy tính.

</p><p>Bước 1: Phụ huynh mở ứng dụng Vnedu và đăng nhập bằng SĐT đang dùng, sau đó phụ huynh đợi vài giây để nhận mã OTP (gửi về qua tin nhắn SMS) rồi chọn Tiếp tục.” width=”800″ height=”600″ src=”https://s.qdht.vn/nap/wp-content/uploads/2021/03/cach-xem-diem-thoi-khoa-bieu-vneduvn-tren-dien-thoai-may-tinh_20210326122700.png” class=”lazy”></p></div><h3 id=I. Chỉ dẫn cụ thể cách tra cứu điểm vnEdu Connect trên di động

Mở phần mềm vnEdu  > Đăng nhập > Chọn mục Kết quả học tập > Nhập tên học sinh > Tra cứu

2. Chỉ dẫn cụ thể

Nếu chưa có vnEdu, quý anh chị có thể về theo đường dẫn sau:

Bước 1: Phụ huynh mở phần mềm Vnedu và đăng nhập bằng SĐT đang dùng, sau đó phụ huynh đợi vài giây để nhận mã OTP (gửi về qua tin nhắn điện thoại) rồi chọn Tiếp tục.

Bước 2: Trong màn hình chính của phần mềm, phụ huynh chọn mục Kết quả học tập.

</p><p>Bước 2: Trong màn hình chính của ứng dụng, phụ huynh chọn mục Kết quả học tập.” width=”800″ height=”600″ src=”https://s.qdht.vn/nap/wp-content/uploads/2021/03/cach-xem-diem-thoi-khoa-bieu-vneduvn-tren-dien-thoai-may-tinh_20210326122703.png” class=”lazy”></p></div><p></strong></p><p><strong></p><p>Bước 3:</strong> Tiếp theo, phụ huynh nhập hoặc <strong>click chọn tên</strong> <strong>con của mình để tra cứu.</strong>  Sau đó, màn hình sẽ hiện ra cụ thể toàn thể cập nhật điểm số của các bài kiểm tra như: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và điểm thi học kỳ.</p><div class=

</p><p>Bước 3: Tiếp theo, phụ huynh nhập hoặc click chọn tên <strong>con của mình để tra cứu.</strong>  ” width=”800″ height=”600″ src=”https://s.qdht.vn/nap/wp-content/uploads/2021/03/cach-xem-diem-thoi-khoa-bieu-vneduvn-tren-dien-thoai-may-tinh_20210326122706.png” class=”lazy”></p></div><h3 id=II. Chỉ dẫn cụ thể cách tra cứu điểm vnEdu Connect trên máy tính

Truy cập trang web https://bit.ly/31laFvu > Chọn mục Phụ huynh > Chọn tỉnh thành và nhập số di động > Chọn vào tên học sinh muốn tra cứu > Chọn học kỳ muốn xem > Xác nhận

2. Chỉ dẫn cụ thể

Bước 1: Phụ huynh truy cập vào trang web sau: https://bit.ly/31laFvu và chọn vào mục phụ huynh

</p><p>Bước 1: Phụ huynh truy cập vào trang web sau: https://diendan.vnedu.vn/ và chọn vào mục phụ huynh” width=”800″ height=”468″ src=”https://s.qdht.vn/nap/wp-content/uploads/2021/03/cach-xem-diem-thoi-khoa-bieu-vneduvn-tren-dien-thoai-may-tinh_20210326122709.png” class=”lazy”></p></div><p><strong></p><p>Bước 2</strong>: Tiếp theo, phụ huynh chọn <strong>tỉnh thành</strong> và <strong>nhập số di động hoặc mã số học sinh</strong> và nhấn <strong>Lọc</strong> để tra cứu.</p><div class=

</p><p>Bước 2: Tiếp theo, phụ huynh chọn tỉnh thành và nhập số điện thoại hoặc mã số học sinh và nhấn Lọc để tra cứu.” width=”800″ height=”469″ src=”https://s.qdht.vn/nap/wp-content/uploads/2021/03/cach-xem-diem-thoi-khoa-bieu-vneduvn-tren-dien-thoai-may-tinh_20210326122713.png” class=”lazy”></p></div><p><strong></p><p>Bước 3</strong>: Sau đó phụ huynh hãy chọn vào tên học sinh muốn tra cứu.</p><div class=

</p><p>Bước 3: Sau đó phụ huynh hãy chọn vào tên học sinh muốn tra cứu.” width=”800″ height=”469″ src=”https://s.qdht.vn/nap/wp-content/uploads/2021/03/cach-xem-diem-thoi-khoa-bieu-vneduvn-tren-dien-thoai-may-tinh_20210326122716.png” class=”lazy”></p></div><p><strong></p><p>Bước 4</strong>: Tiếp theo, phụ huynh <strong>nhập mật khẩu</strong> (chính là số di động đã đăng kí dịch vụ) và sau đó bấm  <strong>xác nhận.</strong> </p><div class=

</p><p>Bước 4: Tiếp theo, phụ huynh nhập mật khẩu (chính là số điện thoại đã đăng kí dịch vụ) và sau đó bấm  xác nhận. ” width=”800″ height=”411″ src=”https://s.qdht.vn/nap/wp-content/uploads/2021/03/cach-xem-diem-thoi-khoa-bieu-vneduvn-tren-dien-thoai-may-tinh_20210326122719.png” class=”lazy”></p></div><p>Sau cuối nhưng mà hình sẽ hiện ra các cập nhật điểm trung bình, học lực, hạnh kiểm của học sinh.</p><div class=

Cuối cùng mà hình sẽ hiện ra các thông tin điểm trung bình, học lực, hạnh kiểm của học sinh.

Như vậy, mình đã chỉ dẫn cách xem, tra cứu điểm thi trên ứng dụng Vnedu giúp phụ huynh xem điểm của học sinh. Các bro hãy về để thưởng thức và tấn công giá bên dưới bài viết nhé.