Cách phục hồi ảnh cũ trực tuyến bằng Image Colorizer cực dễ dàng

Anh chị em muốn phục hồi các bức ảnh bị hỏng hoặc phục hồi các bức ảnh trắng đen thành ảnh màu,… tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách phục hồi ảnh cũ trực tuyến bằng Image Colorizer cực dễ dàng trên máy tính.

Cách phục hồi ảnh cũ online bằng Image Colorizer

Cách phục hồi ảnh cũ trực tuyến bằng Image Colorizer

I. Cách phục hồi ảnh cũ trực tuyến bằng Image Colorizer

Chỉ dẫn nhanh

  • Truy cập vào trang web Image Colorizer, chọn Products.
  • Chọn chức năng phục hồi ảnh cũ nhưng anh chị em muốn dùng.
  • Chọn Click or Drop Files và chọn hình ảnh nhưng anh chị em cần phục hồi.
  • Chọn Start và chờ quá trình phục hồi ảnh kết thúc.
  • Nhấn Tải để download ảnh về máy.

Chỉ dẫn cụ thể

Bước 1: Truy cập vào trang web Image Colorizer, chọn Products.

Truy cập vào trang web Image Colorizer, chọn Products

Truy cập vào trang web Image Colorizer, chọn Products

Bước 2: Sẽ có 4 chức năng phục hồi ảnh cũ để anh chị em lựa chọn:

Sẽ có 4 tính năng phục hồi ảnh cũ để bạn lựa chọn

Sẽ có 4 chức năng phục hồi ảnh cũ để anh chị em lựa chọn

  • Colorize B