Cách dùng filter, sticker trên Google Meet để làm đẹp cực dễ dàng

Quý anh chị muốn dùng filter trên Google Meet khi học, họp trực tuyến tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách dùng filter, sticker trên Google Meet để làm đẹp cực dễ dàng.

Cách dùng filter, sticker trên Google Meet bằng máy tính

Chỉ dẫn nhanh

  • Cài tiện ích Filter