Vũ trang mới Tốc Chiến 2.4 và đổi mới vũ trang cũ

Bản cập nhật Tốc Chiến 2.4 sẽ mang lại những vũ trang mới và thay đổi để cải thiện lối chọn đồ của các Xạ Thủ và các tướng thiên về chí mạng. Sau đây là một số tài liệu về vũ trang mới và thay đổi vũ trang trong bản cập nhật mới này.

I. Thay đổi vũ trang mới Tốc Chiến

II. Huyết Kiếm

 • Tổng tiền: 3.400 vàng > 3.200 vàng
 • Ghép từ Áo Choàng Tím (1.000 vàng) Huyết Trượng (1.200 vàng) 1.000 vàng
 • 65 SMCK giảm còn 40 SMCK

III. Lưới hái linh hồn

 • Tổng tiền: 3.100 vàng
 • Lên từ Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) Áo Choàng Tím (1.000 vàng) 900 vàng
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • 25 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • DUY NHẤT – Hào Quang Tinh Hoa: Khả năng sẽ kích hoạt gây sát thương và các đòn tấn công cường hóa gây thêm 10 STVL 70% Tỷ Lệ Chí Mạng. Khả năng tương tự chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này 1 lần trên mỗi mục tiêu khác biệt.
 • DUY NHẤT – Hút Năng Lượng: Đòn tấn công thường hồi lại 2% mana đã mất khi tấn công trúng.

IV. Kiếm Năng Lượng Solari

 • Tổng tiền: 3.000 vàng
 • Lên từ Kiếm Chích (1.200 vàng) Áo Choàng Tím (1.000 vàng) 800 vàng
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • 25 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • DUY NHẤT – Ánh Sáng Mặt Trời: Dùng tài năng để thu thập Hào Quang (tối đa 3 điểm tích trữ) để tăng 25% Tỷ Lệ Chí Mạng trong tối đa 10 giây. Đòn tấn công chí mạng sẽ tiêu hao 1 điểm Hào Quang để gây thêm 26 – 40 sát thương chuẩn trên đòn tấn công, tăng tối đa 150% đối với mục tiêu thấp máu. Mỗi tài năng duy nhất chỉ có thể tích trữ 1 điễm mỗi 2 giây.
 • Sát Thương Chuẩn tối đa 65 – 100 nếu mục tiêu còn dưới 35% Máu.

V. Phong Thần Kiếm

 • Tổng tiền: 2.900 vàng
 • Lên từ Áo Choàng Tím (1.000 vàng) Mảnh Vỡ Kircheis (900 vàng) 1.000 vàng
 • 20% Tốc Độ Tấn công
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • NỘI TẠI – Tích Điện: Di chuyển và tiến công sẽ tích tụ thêm 1 đòn tấn công Tích Điện.
 • NỘI TẠI – Tê Liệt: Đòn tấn công Tích Điện sẽ gây thêm 120 sát thương phép. Đồng thời làm chậm trễ kẻ địch đi 75% trong 0,5 giây.

VI. Đoản Đao Navori

 • Tổng tiền: 3.100 vàng
 • Lên từ Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) Áo Choàng Tím (1.000 vàng) 900 vàng
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • NỘI TẠI – Nhát Chém Khéo Léo: Đòn tấn công thường gây chí mạng sẽ giảm thời kì hồi chiêu (trừ chiêu cuối) đi 15% thời kì hồi chiêu còn lại.

VII. Chấn Tử Pha Lê

 • Tổng tiền: 2.900 vàng
 • Lên từ Giáp Tay Seeker (1.200 vàng) Sách Quỷ (1.000 vàng) 700 vàng
 • 50 SMPT
 • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • NỘI TẠI – Gương Phản Đòn: Khi dùng tài năng sẽ nhận 1 mảnh gương (tối đa 3 mảnh) chặn 10 STVL 5% SMPT từ một tướng địch và gây 20 sát thương phép 10% SMPT lên tướng đó.

VIII. Thương Phục Hận Serylda

 • Tổng tiền 3.000 vàng
 • Lên từ Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) Cung Xanh (1.300 vàng) 500 vàng
 • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • 30% Xuyên Giáp
 • DUY NHẤT – Lạnh Lùng: Các Khả năng gây sát thương làm chậm trễ kẻ địch đi 30% trong 1 giây.

IX. Trượng Lưu Thủy

 • Tổng tiền: 2.500 vàng
 • Lên từ Sách Quỷ (1.000 vàng) Bí Chương Thất Truyền (1.050 vàng) 450 vàng
 • 350 Năng Lượng
 • 20 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • NỘI TẠI – Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc tạo khiên cho một bằng hữu tăng cho cả nhì 20 Điểm Hồi Kỹ Năng và 20 – 40 SMPT (tùy theo level của mục tiêu) trong 4 giây.

Ngoài những vũ trang trên đây thì Riot cũng tung ra thêm một số vũ trang mới trong bản cập nhật Tốc Chiến 2.4. Khi có thêm tài liệu mới Admin Nạp sẽ cập nhật trong bài viết để chúng ta biết thêm tài liệu mới.

Xem thêm: