Hướng Dẫn Nạp Thẻ Tân Thiên Long Mobile Và Cách Thanh Toán

Xin chaÌ€o tất cả các ban. Chắc hẳn tân thiên long mobile laÌ€ cái tên quen thuôÌ£c trong côÌ£ng đôÌ€ng game phải không naÌ€o. Bên caÌ£nh những đăÌ£c điểm của game thiÌ€ viêÌ£c naÌ£p thẻ tân thiên long mobile cũng đang đươÌ£c rất nhiêÌ€u ngươÌ€i quan tâm. Do vâÌ£y sau đây Admin NẠP xin giới thiêÌ£u tới các baÌ£n các làm thế nào để nạp thẻ hiêÌ£u quả nhất.

nạp thẻ tân thiên long mobile

Xin chaÌ€o tất cả các ban. Chắc hẳn tân thiên long mobile laÌ€ cái tên quen thuôÌ£c trong côÌ£ng đôÌ€ng game phải không naÌ€o. Bên caÌ£nh những đăÌ£c điểm của game thiÌ€ viêÌ£c naÌ£p thẻ tân thiên long mobile cũng đang đươÌ£c rất nhiêÌ€u ngươÌ€i quan tâm. Do vâÌ£y sau đây Admin NẠP xin giới thiêÌ£u tới các baÌ£n các làm thế nào để nạp thẻ hiêÌ£u quả nhất.

I. NaÌ£p thẻ tân thiên long mobile đơn giản hiêÌ£u quả

Bước thứ 1: Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản của baÌ£n taÌ£i điÌ£a chỉ https://pay.zing.vn/wplogin/mobile/ttlm nhé. Đây là website nap the tan thien long mobile duy nhất của game.

Bước thứ 2: ChoÌ£n nhân vâÌ£t vaÌ€ máy chủ maÌ€ baÌ£n đang sử duÌ£ng.

cách nạp thẻ tân thiên long mobile

Bước thứ 3: ChoÌ£n gói kim nguyên bảo maÌ€ baÌ£n muốn để tiến hành naÌ£p tân thiên long mobile.

Bước thứ 4: ChoÌ£n hiÌ€nh thức naÌ£p để hoàn thành việc thanh toán.

II. NaÌ£p thẻ tân thiên long mobile băÌ€ng tin nhắn sms

Bước 1: Truy câÌ£p vaÌ€o điÌ£a chỉ https://pay.zing.vn/wplogin/mobile/ttlm.

Bước 2: Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản của baÌ£n. Sau đó choÌ£n nhân vâÌ£t máy chủ trong game.

Bước 3: ChoÌ£n gói maÌ€ miÌ€nh muốn naÌ£p.

Bước 4: ChoÌ£n thanh toán qua tin nhắn sms.

nap the tan thien long mobile

Bước 5: Bấm xác nhâÌ£n để thưÌ£c hiêÌ£n thanh toán. MaÌ€n hiÌ€nh hiêÌ£n ra cú pháp, soaÌ£n tin nhắn theo cú pháp đó vaÌ€ gửi 9029 để kết thúc naÌ£p game tân thiên long mobile.

Update: hiện nay hình thức này đang bảo trì. Có thể bạn vào sẽ không thực hiện được.

III. NaÌ£p thẻ tân thiên long mobile băÌ€ng thẻ caÌ€o zing

Trước hết để naÌ£p thẻ băÌ€ng thẻ caÌ€o zing thiÌ€ moÌ£i ngươÌ€i chuẩn biÌ£ sẵn môÌ£t thẻ zing trước đó.

Sau đó thưÌ£c hiêÌ£n các bước đâÌ€u tiên như phâÌ€n đâÌ€u tiên miÌ€nh đã triÌ€nh baÌ€y.

Bước tiếp theo laÌ€ choÌ£n thanh toán băÌ€ng thẻ caÌ€o zing. Các baÌ£n nhấn vaÌ€o biểu tươÌ£ng thẻ Zing để thực hiện.

nạp game tân thiên long mobile

Cuối cuÌ€ng thì chỉ cần nhâÌ£p mã thẻ vaÌ€ số seri nhấn ok laÌ€ xong.

IV. HiÌ€nh thức naÌ£p thẻ tân thiên long mobile băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa

Với phương thức thanh toán qua ngân hàng nội địa thiÌ€ khá đơn giản. Những bước đầu anh em thưÌ£c hiêÌ£n như phâÌ€n trên miÌ€nh đã triÌ€nh baÌ€y. Đây laÌ€ những bước cơ bản nên không có giÌ€ khác biêÌ£t nhé.

Sau đó moÌ£i ngươÌ€i choÌ£n thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa.

nạp thẻ game tân thiên long mobile

Tiếp tuÌ£c choÌ£n ngân haÌ€ng vaÌ€ điêÌ€n đâÌ€y đủ các thông tin maÌ€ hêÌ£ thống yêu câÌ€u laÌ€ đươÌ£c nhé moÌ£i ngươÌ€i.

Đó laÌ€ tất cả các cách naÌ£p thẻ tân thiên long mobile được lưu hành nhé. Các baÌ£n chú ý thưÌ£c hiêÌ£n để tránh nhâÌ€m lẫn. Sau khi naÌ£p hoaÌ€n thaÌ€nh thiÌ€ quay trở laÌ£i game nằm hưởng thành quả mình vừa tạo ra thôi.