Nạp Kul bằng ví MOMO

* Bước 1: Đăng nhập trang https://nap.kul.vn chọn game Hàn Đao Hành, sau đó chọn nạp bằng VÍ MOMO       * Bước 2: Chọn số tiền muốn nạp và chọn Đồng Ý. * Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản Momo của bạn. * Bước 4: Xác nhận thanh toán theo mẫu của Momo. Click Tiếp Tục.     Như vậy là bạn đã hoàn thành nạp bằng VÍ MOMO.

*

Bước 1:
Đăng nhập trang https://nap.kul.vn

chọn game Hàn Đao Hành, sau đó chọn nạp bằng VÍ MOMO

 

 

 

*

Bước 2:
Chọn số tiền muốn nạp và chọn Đồng Ý.

*

Bước 3:
Đăng nhập vào tài khoản Momo của bạn.

*

Bước 4:
Xác nhận thanh toán theo mẫu của Momo. Click Tiếp Tục.

 

 

Như vậy là bạn đã hoàn thành nạp bằng VÍ MOMO.