Nạp Kul bằng ví MOMO

* B1: Đăng nhập trang https://nap.kul.vn

chọn game Hàn Đao Hành, sau đó chọn nạp bằng VÍ MOMO

 

 

 

* B2: Chọn số tiền muốn nạp và chọn Đồng Ý.

* Bước thứ ba: Đăng nhập vào tài khoản Momo của bạn.

* Bước thứ tư: Xác nhận thanh toán theo mẫu của Momo. Click Tiếp Tục.

 

 

Như vậy là bạn đã hoàn thành nạp bằng VÍ MOMO.