Nạp Kul bằng thẻ ngân hàng nội địa

  • Bước 1:

Đăng nhập hệ thống https://bit.ly/30uPmbq bằng tài khoản Kul

  • Bước 1:

Đăng nhập hệ thống https://bit.ly/30uPmbq” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”>https://bit.ly/30uPmbq bằng tài khoản Kul

  • Bước 2:

Điền thông tin tài khoản của bạn

  • Bước 3

Chọn game muốn mua gói nạp

  • Bước 4:

   (ví dụ bạn chọn game “Chiến Thuật Đại Sư”)

Chọn máy chủ và nhân vật tương ứng

  • Bước 5:

Chọn gói nạp

  • VI. Bước 6

– Nếu bạn đủ tiền trong tài khoản, bạn có thể chọn mua ngay gói tiền ingame

– Nếu bạn chưa đủ tiền để mua gói nạp, bạn chọn cách thanh toán tương ứng như hình dưới

  • VII. Bước 7

– Chọn Ngân hàng bạn có thẻ ngân hàng nội địa

  • VIII. Bước 8

– Chọn số tiền bạn muốn nạp và nhấn “Xác Nhận”

  • IX. Bước 9

– Hệ thống Kul xử lý và xác nhận yêu cầu nạp của bạn

  • Bước 10

– Từ bước này, bạn sẽ được chuyển qua giao diện chuyển tiền của ngân hàng tương ứng.

– Bạn điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng – nơi bạn làm thẻ ngân hàng nội địa và tiến hành giao dịch.

  • Bước 11

– Từ lúc này, bạn đã có thể mua gói nạp ingame mong muốn.

– Vào “Lịch Sử” để xem lại lịch sử chuyển Kul Xu vào game của bạn: