Skip to content

[Võ Lâm TK] Nạp thẻ trong game

Chư vị đại hiệp hãy tuân theo chỉ dẫn sau để nạp knb vào trò chơi

1. Sau khi đăng nhập trò chơi, Đại hiệp hãy lựa chọn công dụng NẠP, tiếp tục lựa chọn NẠP

2. Giao diện NẠP THẺ sẽ hiện ra, Đại hiệp tiếp tục click on vào NHẤN NẠP

3. Đại hiệp tiếp tục lựa chọn hướng dẫn nạp bất cứ nhưng mà đại hiệp mong muốn, và nạp vào trò chơi

 

4. Sau khi nạp thành công, Đại hiệp hãy ngay lập tức click on vào NHẬN NGUYÊN BẢO, là có thể nhận được Nguyên Bảo đã nạp

Chúc chư vị Đại hiệp hành tẩu giang hồ vui vẻ !

  Chư vị đại hiệp hãy tuân theo chỉ dẫn sau để nạp knb vào trò chơi

  1. Sau khi đăng nhập trò chơi, Đại hiệp hãy lựa chọn công dụng NẠP, tiếp tục lựa chọn NẠP

  2. Giao diện NẠP THẺ sẽ hiện ra, Đại hiệp tiếp tục click on vào NHẤN NẠP

  3. Đại hiệp tiếp tục lựa chọn hướng dẫn nạp bất cứ nhưng mà đại hiệp mong muốn, và nạp vào trò chơi

   

  4. Sau khi nạp thành công, Đại hiệp hãy ngay lập tức click on vào NHẬN NGUYÊN BẢO, là có thể nhận được Nguyên Bảo đã nạp

  Chúc chư vị Đại hiệp hành tẩu giang hồ vui vẻ !