logo

Chư vị đại hiệp hãy làm theo hướng dẫn sau để nạp thẻ vào game 1. Sau khi đăng nhập game, Đại hiệp hãy lựa chọn chức năng NẠP, tiếp tục…