Hướng Dẫn: Đổi FunCoin – NPH funtap thành Kim Cương, KNB, Vàng,…

(16,085 votes, average: 5 out of 5)

B1: Truy cập trang: https://nap.NPH funtap.vn/ và đăng nhập và chọn game muốn nạp.

hướng dẫn

B2: Chọn server và nhân vật.

hướng dẫn

Bước thứ 3: Chọn phương thức thanh toán Funcoin.

Bước thứ 4: Chọn gói Kim Cương muốn nạp.

Lưu ý: cần cập nhật đầy đủ thông tin email bảo mật và sđt bảo mật để sử dụng FunCoin. Hạn mức đổi FunCoin: 150.000 FunCoin/1 tài khoản/1 ngày.

hướng dẫn

B5: Đổi Funcoin thành công, Kim Cương/KNB/Vàng đã được chuyển vào nhân vật trong game.

hướng dẫn

2020-06-05