Hướng Dẫn: Đổi FunCoin – NPH funtap thành Kim Cương, KNB, Vàng,…

Bước 1:  Truy cập trang: https://nap.NPH funtap.vn/ và đăng nhập và chọn game muốn nạp. Bước 2: Chọn server và nhân vật. Bước 3: Chọn phương thức thanh toán Funcoin. Bước 4: Chọn gói Kim Cương muốn nạp. Lưu ý: cần cập nhật đầy đủ thông tin email bảo mật và sđt bảo mật để sử dụng FunCoin. Hạn mức đổi FunCoin: 150.000 FunCoin/1 tài khoản/1 ngày. Bước 5: Đổi Funcoin thành công, Kim Cương/KNB/Vàng đã được chuyển vào nhân vật trong game.

hướng dẫn

Bước 1: Truy cập trang: https://nap.NPH funtap.vn/ và đăng nhập và chọn game muốn nạp.

Bước 2: Chọn server và nhân vật.

hướng dẫn

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán Funcoin.

Bước 4: Chọn gói Kim Cương muốn nạp.

Lưu ý: cần cập nhật đầy đủ thông tin email bảo mật và sđt bảo mật để sử dụng FunCoin. Hạn mức đổi FunCoin: 150.000 FunCoin/1 tài khoản/1 ngày.

hướng dẫn

Bước 5: Đổi Funcoin thành công, Kim Cương/KNB/Vàng đã được chuyển vào nhân vật trong game.

hướng dẫn