Cách thanh toán game NPH FUNTAP bằng thẻ visa

Bước 1:. Truy cập trang: https://nap.NPH FUNTAP.vn/ và đăng nhập và chọn game muốn nạp. Bước 2: Chọn nhân vật và server bạn đang chơi và chọn tiếp tục. Bước 3:: Chọn phương thức nạp tiền ngân hàng. Bước 4: Chọn gói Kim Cương muốn nạp. Bước 5: Chọn “Có” để xác nhận gói nạp. Bước 6: Trên cổng thanh toán Napas, bạn điền đầy đủ thông tin thẻ vào các mục theo yêu cầu. Bước 7: Nhập mã OTP/3DSecure tùy theo ngân hàng phát hành và chọn “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch nạp card. Bước 8: Giao dịch hoàn tất, kim cương đã được nạp thành công.

hướng dẫn

Bước 1:. Truy cập trang: https://nap.NPH FUNTAP.vn/ và đăng nhập và chọn game muốn nạp.

Bước 2: Chọn nhân vật và server bạn đang chơi và chọn tiếp tục.

hướng dẫn

Bước 3:: Chọn phương thức nạp tiền ngân hàng.

hướng dẫn

Bước 4: Chọn gói Kim Cương muốn nạp.

hướng dẫn

Bước 5: Chọn “Có” để xác nhận gói nạp.

hướng dẫn

Bước 6: Trên cổng thanh toán Napas, bạn điền đầy đủ thông tin thẻ vào các mục theo yêu cầu.

hướng dẫn

Bước 7: Nhập mã OTP/3DSecure tùy theo ngân hàng phát hành và chọn “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch nạp card.

Bước 8: Giao dịch hoàn tất, kim cương đã được nạp thành công.

hướng dẫn