Nạp tiền trò chơi Garena bằng tin nhắn điện thoại Viettel với tổng đài 9029

Nạp tiền trò chơi dành riêng cho các thuê bao trả trước của mạng Viettel bằng cách nhắn tin SMS tới tổng đài 9029. Hãy chắc chắn rằng tài khoản của quý anh chị còn số dư tương ứng với mệnh giá muốn mua. Nếu số dư không đủ, hãy nạp tiền game Viettel vào tài khoản thuê bao trước khi thực hiện các bước chỉ dẫn sau đây: Đăng nhập tài khoản vào trang https://napthe.vn Chọn trò chơi muốn nạp (Không thực hiện nạp Sò) Chọn kênh Viettel SMS => gói cần nạp và chọn Thanh Toán. Hệ thống sẽ tạo một cú pháp nhắn tin và tồn tại trong 15 phút. Nhập tổng thể cú pháp vào tin nhắn hoặc quét mã QR code, hệ thống sẽ tự nhập cú pháp vào tin nhắn và gửi tới tổng đài 9029 Các gói cước và ưu đãi đi kèm Trò chơi Đơn vị GÓI CƯỚC 10,000 VNĐ 20,000 VNĐ 50,000 VNĐ

Nạp tiền trò chơi dành riêng cho các thuê bao trả trước của mạng Viettel bằng cách nhắn tin SMS tới tổng đài 9029. Hãy chắc chắn rằng tài khoản của quý anh chị còn số dư tương ứng với mệnh giá muốn mua. Nếu số dư không đủ, hãy nạp tiền game Viettel vào tài khoản thuê bao trước khi thực hiện các bước chỉ dẫn sau đây:

  1. Đăng nhập tài khoản vào trang https://napthe.vn
  2. Chọn trò chơi muốn nạp (Không thực hiện nạp Sò)
  3. Chọn kênh Viettel SMS => gói cần nạp và chọn Thanh Toán. Hệ thống sẽ tạo một cú pháp nhắn tin và tồn tại trong 15 phút.
  4. Nhập tổng thể cú pháp vào tin nhắn hoặc quét mã QR code, hệ thống sẽ tự nhập cú pháp vào tin nhắn và gửi tới tổng đài 9029

Các gói cước và ưu đãi đi kèm

 

Trò chơi

Đơn vị

GÓI CƯỚC

10,000 VNĐ

20,000 VNĐ

50,000 VNĐ

I. 100,000 VNĐ

200,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Liên Quân

Quân Huy

16

32

84

168

340

856

Liên Minh

RP

16

32

80

168

340

856

FIFA ONLINE4

Money

16

32

80

168

340

856

Blade