Tổng hợp 100 hình nền Lofi cực chill: Download ngay

Những bức hình với đẳng cấp Lofi luôn mang lại cho người xem những cảm xúc kì lạ, vừa có cảm giác an lành, bình yên tuy nhiên nhiều lúc lại có gì đó hơi cô đơn, lạnh lẽo. Bài viết sau đây sẽ mang tới cho anh chị em bộ hình nền Lofi cực chill để anh chị em dùng làm hình nền cho thiết bị cầm tay, máy tính, laptop của mình.

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

I. Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 1 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 2 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 3 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 4 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 5 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 6 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 7 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 8 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 10 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 11 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 12 (Kích thước: 1080 x 1920)

Hình nền Lofi chill cho thiết bị cầm tay 13 (Kích thước: 1080 x 1920)

II. Hình nền Lofi chill cho máy tính

Hình nền Lofi chill cho máy tính 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 15 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi chill cho máy tính 16 (Kích thước: 1920 x 1080)

III. Hình ảnh Lofi buồn

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 1 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 2 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 3 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 4 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 5 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 6 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 7 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 8 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 9 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 10 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 11 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 12 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 13 (Kích thước: 1920 x 1080)

Hình nền Lofi buồn cho máy tính 14 (Kích thước: 1920 x 1080)

Trên đây là trọn bộ hình nền Lofi chill, buồn ấn tượng dành cho thiết bị cầm tay, máy tính. Hy vọng anh chị em đã tìm được cho mình những tấm ảnh ưng ý. Cảm ơn chúng mình đã theo dõi bài viết này.