Cách download, setup phần mềm iCivet: Chấm công nhân viên Hồng Hải

Anh chị em là nhân viên mới của công ty Hồng Hải? Anh chị em chưa biết cách download và setup phần mềm iCivet để theo dõi chấm công, tra cứu lương trực tuyến của mình khi được cấp mã ID. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn quý anh chị cách download, setup phần mềm iCivet trên Android, iOS để chấm công nhân viên Hồng Hải.

Cách tải, cài đặt ứng dụng iCivet: Chấm công nhân viên Hồng Hải

Cách download, setup phần mềm iCivet: Chấm công nhân viên Hồng Hải

I. Cách download, setup phần mềm iCivet trên iPhone

1. Chỉ dẫn nhanh

 • Truy cập link download phần mềm iCivet > Chọn dòng trước tiên
 • Vào Cài Đặt > Chọn Cài dặt chung
 • Chọn Quản lý thiết bị
 • Chọn Foxconn (nanjing) Software CO.,…
 • Chọn Truy cập Foxconn (nanjing) Software CO.,… > Chọn Tin yêu
 • Truy cập phần mềm iCivet > Chọn Cho phép khi dùng phần mềm > Chọn Cho phép
 • Nhập ID cá nhân công ty cấp > Chọn First Time (nếu chưa đăng nhập lần nào) > Nhập Password và chọn Login nếu quý anh chị đã có tài khoản.   

2. Chỉ dẫn cụ thể

Bước 1: Truy cập link download phần mềm iCivet  > Chọn dòng trước tiên.

Chọn Tải ứng dụng trên IOS

Chọn phần mềm trên IOS

Bước 2: Vào Cài Đặt > Chọn Cài dặt chung.

Chọn Cài dặt chung

Chọn Cài dặt chung

Bước 3: Chọn Quản lý thiết bị.

Chọn Quản lý thiết bị

Chọn Quản lý thiết bị

Bước 4: Chọn Foxconn (nanjing) Software CO.,…

Chọn Foxconn (nanjing) Software CO.,...

Chọn Foxconn (nanjing) Software CO.,…

Bước 5: Chọn Tin Cậy Foxconn (nanjing) Software CO.,…

Chọn Truy cập Foxconn (nanjing) Software CO.,...

Chọn Tin yêu Foxconn (nanjing) Software CO.,…

Bước 6: Chọn Tin yêu

Chọn Tin cậy

Chọn Tin yêu

Bước 7: Truy cập phần mềm iCivet > Chọn Cho phép khi dùng phần mềm.

Chọn Cho phép khi dùng ứng dụng

Chọn Cho phép khi dùng phần mềm

Bước 8: Chọn Cho phép.

Chọn Cho phép

Chọn Cho phép

Bước 9: Nhập ID cá nhân công ty cấp > Chọn First Time (nếu quý anh chị là ngưới mới). Nhập Password và chọn Login nếu quý anh chị đã có tài khoản.

Chọn First Time (nếu bạn là ngưới mới)

Chọn First Time (nếu quý anh chị là ngưới mới)

II. Cách download, setup phần mềm iCivet trên Android

1. Chỉ dẫn nhanh

 • Truy cập link download phần mềm iCivet
 • Chọn dòng chữ thứ nhì
 • Chọn For Android
 • Chọn Xuống
 • Chọn Cài Đặt
 • Chọn Cho phép từ nguồn này bằng cách gạt thanh ngang
 • Truy cập phần mềm iCivet
 • Nhập ID cá nhân công ty cấp
 • Nhập Password và chọn Login nếu quý anh chị đã có tài khoản.

2. Chỉ dẫn cụ thể

Bước 1: Truy cập link download phần mềm iCivet  > Chọn dòng thứ nhì.

Chọn Tải ứng dụng khác

Chọn phần mềm khác

Bước 2: Chọn mục For Android.

Chọn For Android

Chọn For Android

Bước 3: Chọn Xuống.

Chọn Tải Xuống

Chọn Xuống

Bước 4: Chọn Cài Đặt.

Chọn Cài Đặt

Chọn Cài Đặt

Bước 5: Chọn Cho phép từ nguồn này bằng cách gạt thanh ngang.

Chọn Cho phép từ nguồn này bằng cách gạt thanh ngang

Chọn Cho phép từ nguồn này bằng cách gạt thanh ngang

Bước 6: Truy cập phần mềm iCivet > Nhập ID cá nhân công ty cấp > Chọn First Time (nếu quý anh chị là ngưới mới) > Nhập Password và chọn Login nếu quý anh chị đã có tài khoản.

Chọn First Time (nếu bạn là ngưới mới)

Chọn First Time (nếu quý anh chị là ngưới mới)

Chỉ với mấy bước dễ dàng quý anh chị đã có thể thuận lợi download, setup phần mềm iCivet để có được thể thuận lợi chấm công nếu quý anh chị là nhân viên của công ty Hồng Hải. Chúc quý anh chị thành công!