Cách bình luận, comment bằng Fanpage Facebook trên dế yêu

Quý anh chị muốn bình luận bằng page Facebook trên dế yêu tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách bình luận, comment bằng Fanpage Facebook trên dế yêu.

I. Cách comment bằng Fanpage Facebook trên chính bài viết của trang
  • Mở phần mềm Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Chọn trang nhưng mà quý anh chị muốn comment ở dưới trang cá nhân của quý anh chị.
  • Chọn bài viết nhưng mà quý anh chị muốn comment > Nhập comment vào khung Bình luận với vai trò.
  • Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment.

Bước 1: Mở phần mềm Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Chọn trang nhưng mà quý anh chị muốn comment ở dưới trang cá nhân của quý anh chị (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Chọn trang nhưng mà quý anh chị muốn comment ở dưới trang cá nhân của quý anh chị.

Mở phần mềm Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Chọn trang nhưng mà quý anh chị muốn comment ở dưới trang cá nhân của quý anh chị.

Bước 2: Chọn bài viết nhưng mà quý anh chị muốn comment > Nhập comment vào khung Bình luận với vai trò.

Chọn bài viết nhưng mà quý anh chị muốn comment hoặc trả lời comment > Nhập comment vào khung Bình luận với vai trò

Hoặc nhấn Trả lời tại bình luận của người khác để quý anh chị trả lời comment của họ.

Hoặc nhấn Trả lời tại bình luận của người khác để bạn trả lời comment của họ

Hoặc nhấn Trả lời tại bình luận của người khác để quý anh chị trả lời comment của họ

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment.

Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment

Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment

Hình như, quý anh chị cũng có thể bình luận bằng hình ảnh, GIF, nhãn dán bằng cách nhấn vào các biểu tượng tương ứng.

Bạn cũng có thể bình luận bằng hình ảnh, GIF, nhãn dán bằng cách nhấn vào các biểu tượng tương ứng

Quý anh chị cũng có thể bình luận bằng hình ảnh, GIF, nhãn dán bằng cách nhấn vào các biểu tượng tương ứng

II. Cách comment bằng Fanpage Facebook trên bài viết của trang khác

  • Mở phần mềm Facebook, chọn bài viết của trang khác nhưng mà quý anh chị muốn comment > Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên nút Chia sẻ.
  • Chọn trang của quý anh chị quản lý để comment trên bài viết của trang khác.
  • Nhấn Bình luận.
  • Nhập nội dung comment vào khung Bình luận với vai trò.
  • Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment.

Bước 1: Mở phần mềm Facebook, chọn bài viết của trang khác nhưng mà quý anh chị muốn comment > Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên nút Chia sẻ.

Mở phần mềm Facebook, chọn bài viết của trang khác nhưng mà quý anh chị muốn comment > Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên nút Chia sẻ

Bước 2: Chọn trang của quý anh chị quản lý để comment trên bài viết của trang khác.

Chọn trang của bạn quản lý để comment trên bài viết của trang khác

Chọn trang của quý anh chị quản lý để comment trên bài viết của trang khác

Bước 3: Nhấn Bình luận.

Nhấn Bình luận

Nhấn Bình luận

Bước 4: Nhập nội dung comment vào khung Bình luận với vai trò.

Nhập nội dung comment vào khung Bình luận với vai trò

Nhập nội dung comment vào khung Bình luận với vai trò

Hoặc nhấn Trả lời tại bình luận của người khác để quý anh chị trả lời comment của họ.

Hoặc nhấn Trả lời tại bình luận của người khác để bạn trả lời comment của họ

Hoặc nhấn Trả lời tại bình luận của người khác để quý anh chị trả lời comment của họ

Bước 5: Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment.

Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment

Nhấn vào biểu tượng tam giác màu xanh ở bên phải comment

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách bình luận, comment bằng Fanpage Facebook trên dế yêu. Nếu quý anh chị thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng chí và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!