Ảnh dìm Blackpink không chữ mới 2021 | Meme, hài hước

Những Blink trời ơi đất hỡi chầu trực mỗi phút mỗi giây, để sở hữu chụp được những khoảnh khắc khó đỡ của các thành viên nhà Hồng Đen. Hãy cùng mình điểm qua một số khoảnh khắc để đời nhưng các Fan đã chụp lại từ nhóm nhạc Blackpink nhé!

Ảnh dìm blackpink 1

I. Meme cả nhóm

Ảnh dìm Blackpink 1

Ảnh dìm Blackpink 2

Ảnh dìm Blackpink 2

Ảnh dìm Blackpink 3

Ảnh dìm Blackpink 3

II. Meme Rosé

Meme Rose 1

Meme Rose 1

Meme Rose 2

Meme Rose 2

Meme Rose 3

Meme Rose 3

Meme Rose 4

Meme Rose 4

Meme Rose 5

Meme Rose 5

Meme Rose 6

Meme Rose 6

Meme Rose 7

Meme Rose 7

III. Meme Lisa

Meme Lisa 1

Meme Lisa 1

Meme Lisa 2

Meme Lisa 2

Meme Lisa 3

Meme Lisa 3

Meme Lisa 4

Meme Lisa 4

Meme Lisa 5

Meme Lisa 5

Meme Lisa 6

Meme Lisa 6

Meme Lisa 7

Meme Lisa 7

IV. Meme Jisso

ảnh dìm Jisoo 2

Meme Jisoo 2

Meme Jisoo 3

Meme Jisoo 3

Meme Jisoo 4

Meme Jisoo 4

Meme Jisoo 5

Meme Jisoo 5

V. Meme Jennie

Meme Jennie 1

Meme Jennie 1

Meme Jennie 2

Meme Jennie 2

Meme Jennie 3

Meme Jennie 3

Meme Jennie 4

Meme Jennie 4

Meme Jennie 5

Meme Jennie 5

Meme Jennie 6

Meme Jennie 6

Meme Jennie 7

Meme Jennie 7

Meme Jennie 8

Meme Jennie 8

Vậy là chúng ta điểm qua những khoảng khắc khó đỡ của các idol nhà YG rồi. Nếu anh chị em còn hình ảnh dìm Blackpink nào khác, hãy chia sẽ ở mục bình luận bên dưới nhé!