8 cách khắc phục Google Meet không mở được camera cực nhanh, dễ dàng

Anh chị em dùng Google Meet để học, họp trực tuyến tuy nhiên không thể dùng được camera và anh chị em đang tìm cách khắc phục. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình 8 cách khắc phục Google Meet không mở được camera cực nhanh, dễ dàng.

Khi lần đầu tiên bạn sử dụng Google Meet để học, họp online trên máy tính, Google Meet sẽ yêu cầu quyền truy cập micro và camera, bạn chỉ cần nhấn Cho phép là xong

I. cách khắc phục Google Meet không mở được camera

Khi lần trước nhất anh chị em dùng Google Meet để học, họp trực tuyến trên máy tính, Google Meet sẽ hưởng thụ quyền truy cập micro và camera, anh chị em chỉ cần nhấn Cho phép là xong.

Khi lần trước nhất học, họp trực tuyến trên Google Meet sẽ hưởng thụ quyền truy cập micro và camera, anh chị em chỉ cần nhấn Cho phép

Hoặc trong quá trình dùng anh chị em vô tình tắt quyền truy cập camera của Google Meet, anh chị em chỉ cần nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở bên trái URL.

vHoặc trong quá trình sử dụng bạn vô tình tắt quyền truy cập camera của Google Meet, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở bên trái URL

Khi anh chị em vô tình tắt quyền truy cập camera của Google Meet, anh chị em chỉ cần nhấn vào biểu tượng ổ khóa ở bên trái URL

Tại mục Máy ảnh, nhấn vào biểu tượng mũi bên ở bên phải, chọn Cho phép.

Tại mục Máy ảnh, nhấn vào biểu tượng mũi bên ở bên phải, chọn Cho phép

Tại mục Máy ảnh, nhấn vào biểu tượng mũi bên ở bên phải, chọn Cho phép

2. Cho phép dùng camera trên bạn dạng macOS Mojave trở lên

Trên máy tính chạy bạn dạng macOS Mojave 10.14 trở lên, anh chị em phải cho phép Google Chrome hoặc Firefox dùng camera. Nếu không, Google Meet sẽ không nhận được video từ thiết bị của anh chị em, anh chị em chỉ cần:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng quả táo ở góc trên bên trái, chọn Tùy chọn Hệ thống…

Nhấn vào biểu tượng quả táo ở góc trên bên trái, chọn Tùy chọn hệ thống

Nhấn vào biểu tượng quả táo ở góc trên bên trái, chọn Tùy chọn hệ thống

Bước 2: Chọn Bảo mật