Cách Thanh Toán Thẻ Vũ Trụ Anh Hùng Chi Tiết Nhanh Nhất Hiện Nay

Hôm nay để trả lời câu hỏi nhiều bạn đã inbox thì Admin NẠP xin giới thiêÌ£u tới moÌ£i ngươÌ€i về việc naÌ£p thẻ vũ trụ anh hùng . DaÌ€nh cho baÌ£n naÌ€o chưa biết thiÌ€ đây đang laÌ€ môÌ£t game rất đươÌ£c yêu thích do FUNTAP phát triển. Nếu chưa biết về cách thực hiện thiÌ€ các baÌ£n tiÌ€m hiểu ở bên dưới này nhé.

nạp thẻ vũ trụ anh hùng

Hôm nay để trả lời câu hỏi nhiều bạn đã inbox thì Admin NẠP xin giới thiêÌ£u tới moÌ£i ngươÌ€i về việc naÌ£p thẻ vũ trụ anh hùng. DaÌ€nh cho baÌ£n naÌ€o chưa biết thiÌ€ đây đang laÌ€ môÌ£t game rất đươÌ£c yêu thích do FUNTAP phát triển. Nếu chưa biết về cách thực hiện thiÌ€ các baÌ£n tiÌ€m hiểu ở bên dưới này nhé.

I. Các bước naÌ£p thẻ vũ trụ anh hùng

Bước thứ nhất đó chính là aÌ€o điÌ£a chỉ naÌ£p thẻ chính thức của game này đó laÌ€ http://nap.vutruanhhung.vn.

Tiếp đến bạn phải chọn biểu tượng game muốn nạp là vũ trụ anh hùng.

Sau đó thưÌ£c hiêÌ£n đăng nhâÌ£p, choÌ£n máy chủ và nhân vật maÌ€ miÌ€nh đang sử duÌ£ng.

cách nạp thẻ vũ trụ anh hùng

Cuối cuÌ€ng choÌ£n gói naÌ£p vaÌ€ thưÌ£c hiêÌ£n thanh toán dể hoaÌ€n thaÌ€nh quá trình này.

II. Cách naÌ£p game vũ trụ anh hùng trực tiếp

ĐâÌ€u tiên moÌ£i ngươÌ€i vẫn chọn game thưÌ£c hiêÌ£n đăng nhâÌ£p, choÌ£n nhân vâÌ£t, máy chủ taÌ£i điÌ£a chỉ http://nap.vutruanhhung.vn nhé.

nap the vu tru anh hung

Sau đó choÌ£n thanh toán trưÌ£c tiếp qua chuyển khoản.

nạp vũ trụ anh hùng

Cuối cuÌ€ng làm theo hướng dẫn hệ thống đưa ra như cú pháp chuyển khoản, số tài khoản,…theo họ để hoàn tất.

III. NaÌ£p thẻ vũ trụ anh hùng thông qua thẻ caÌ€o

Các bước như đăng nhâÌ£p, choÌ£n nhân vâÌ£t moÌ£i ngươÌ€i thưÌ£c hiêÌ£n như bên trên miÌ€nh đã nêu rôÌ€i nhé. Không có giÌ€ khác biêÌ£t nên yên tâm rất dễ thưÌ£c hiêÌ£n.

Sua đó choÌ£n hiÌ€nh thức thanh toán qua thẻ caÌ€o băÌ€ng cách choÌ£n các biểu tươÌ£ng thẻ caÌ€o trên maÌ€n hiÌ€nh. Các loaÌ£i thẻ caÌ€o maÌ€ ngươÌ€i chơi có thể sử duÌ£ng đó laÌ€ thẻ caÌ€o điêÌ£n thoaÌ£i vaÌ€ thẻ funcard, vcoin.

nạp game vũ trụ anh hùng

Tiếp theo điêÌ€n mã thẻ, số seri theo yêu câÌ€u của hêÌ£ thống laÌ€ kết thúc viêÌ£c naÌ£p thẻ vũ trụ anh hùng.

IV. Cách thức naÌ£p game vũ trụ anh hùng bằng ví momo

Bước 1: VaÌ€o điÌ£a chỉ naÌ£p http://nap.vutruanhhung.vn có lẽ đã quá quen thuộc rồi nhỉ.

Bước 2: Chọn game đăng nhập tương tự ở trên kia.

Bước 3: ChoÌ£n hình thức thanh toán là ví momo. Ở đó sẽ có biểu tượng momo mọi người chọn vào đó nhé.

cách nạp game vũ trụ anh hùng

Bước 4: Chọn gói mà bạn muốn thanh toán bên trong game đó.

Bước 5: Khi bạn yêu cầu thanh toán hệ thống sẽ hiện ra mã QR cho bạn lựa chọn. Tại đây các bạn mở app ra để quét mã QR đó và thực hiện nhé.

V. Phương thức naÌ£p vũ trụ anh hùng bằng thẻ ngân hàng

  1. Vẫn laÌ€ đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản taÌ£i điÌ£a chỉ http://nap.vutruanhhung.vn.
  2. ChoÌ£n game sever vaÌ€ nhân vâÌ£t.
  3. Thanh toán qua ngân hàng nội địa băÌ€ng cách click vaÌ€o biểu tươÌ£ng ngân hàng nội địa.

    nạp vũ trụ anh hùng

  4. Chọn gói muốn nạp vào trong game đó.
  5. ChoÌ£n ngân haÌ€ng muốn thanh toán. VaÌ€ nhâÌ£p những thông tin maÌ€ hêÌ£ thống yêu câÌ€u trên thẻ là xong. Nạp vũ trụ anh hùng manga quá đơn giản đúng không nhỉ.

    nạp thẻ game vũ trụ anh hùng

Các baÌ£n đã rõ vêÌ€ cách naÌ£p thẻ vũ trụ anh hùng chưa nhỉ. CoÌ€n thắc mắc giÌ€ để laÌ£i biÌ€nh luâÌ£n bên dưới để admin hỗ trợ mọi người.