Vân Thành Chi Ca

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca ✔️(Van Thanh Chi Ca) là một tựa game mobile MMORPG được phát triển bởi 37Games. Game còn có tên gọi khác là Song of Cloud, được VNG mua bản quyền phát hành trên di động với tên gọi chính thức là Cloud Song: Vân Thành Chi Ca (gọi tắt là Cloud Song VNG).Đọc Tiếp

Cloud Song: Vân Thành Chi Ca ✔️(Van Thanh Chi Ca) là một tựa game mobile MMORPG được phát triển bởi 37Games. Game còn có tên gọi khác là Song of Cloud, được VNG mua bản quyền phát hành trên di động với tên gọi chính thức là Cloud Song: Vân Thành Chi Ca (gọi tắt là Cloud Song VNG).Đọc Tiếp