Code Trove, Tổng hợp mã giftcode Trove cho người chơi giúp người chơi nhận những phần thưởng đặc biệt thông qua mã khuyến mãi