Skip to content

[Tiểu Lý Phi Đao] Hướng dẫn nạp thẻ

Các huynh đệ thân mến! Cách thanh toán thẻ để được KNB trong trò chơi TLPD: Các loại gói nạp tiền game Gói 100 KNB: 20,000 VND Gói 250 KNB: 50,000 VND Gói 500 KNB: 100,000 VND Gói 1000 KNB: 200,000 VND Gói 2500 KNB: 500,000 VND Gói 5000 KNB: 1,000,000 VND Gói 1000 KNB: 2,000,000 VND Gói thẻ tháng ( Mỗi ngày 200 KNB trong 30 ngày ) : 100,000 VND Gói thẻ trọn đời ( Mỗi ngày 300 KNB vĩnh viễn ) : 200,000 VND Với những mệnh giá trên nếu nạp lần đầu mỗi mệnh giá sẽ được x2 số KNB nhận được. Không thực hành với thẻ tháng và thẻ trọn đời Thẻ tháng và thẻ trọn đời có thể dùng cùng lúc. Cách thanh toán Bước 1: Nhấp dấu kế bên nơi hiển thị KNB: Bước 2:: Chọn mệnh giá muốn nạp Bước 3: Chọn cổng đăng nhập Thẻ cào hoặc Scoin. Bước 4: Chọn loại thẻ và nhập luôn đối với thẻ cào Chọn mệnh giá và nạp trên cổng: http://scoin.vn/ Chú ý: trên cổng Scoin có nhiều mệnh giá không nằm trong danh sách được nhân đôi nạp lần đầu. Hãy chú ý trước khi nạp tiền game để nhận ưu đãi nhé !!!

Các huynh đệ thân mến!

Cách thanh toán thẻ để được KNB trong trò chơi TLPD:

  • Các loại gói nạp tiền game

Gói 100 KNB: 20,000 VND

Gói 250 KNB: 50,000 VND

Gói 500 KNB: 100,000 VND

Gói 1000 KNB: 200,000 VND

Gói 2500 KNB: 500,000 VND

Gói 5000 KNB: 1,000,000 VND

Gói 1000 KNB: 2,000,000 VND

Gói thẻ tháng ( Mỗi ngày 200 KNB trong 30 ngày ) : 100,000 VND

Gói thẻ trọn đời ( Mỗi ngày 300 KNB vĩnh viễn ) : 200,000 VND

Với những mệnh giá trên nếu nạp lần đầu mỗi mệnh giá sẽ được x2 số KNB nhận được. Không thực hành với thẻ tháng và thẻ trọn đời

Thẻ tháng và thẻ trọn đời có thể dùng cùng lúc.

  • Cách thanh toán

Bước 1: Nhấp dấu kế bên nơi hiển thị KNB:

Bước 2:: Chọn mệnh giá muốn nạp

Bước 3:

Chọn cổng đăng nhập Thẻ cào hoặc Scoin.

Bước 4:

Chọn loại thẻ và nhập luôn đối với thẻ cào

Chọn mệnh giá và nạp trên cổng: http://scoin.vn/

Chú ý: trên cổng Scoin có nhiều mệnh giá không nằm trong danh sách được nhân đôi nạp lần đầu. Hãy chú ý trước khi nạp tiền game để nhận ưu đãi nhé !!!