Hướng Dẫn Thiên Kiếm Truyền Kỳ – Sơn Hải Game

Thiên Kiếm Truyền Kỳ về thiết bị cầm tay Android, iOS, APK – Game mobile lấy tiên kiếm hiệp ảo làm đề tài trò chơi, câu truyện trò chơi chủ yêu nói là người chơi sắm vai một đệ tử tu tiên tại Nguyên giới hư cấu, trừ ma vệ đạo, bảo vệ muôn dân. Vật đổi sao dời, trong thời kì vài nghìn năm luân chuyển, Người, Thú, Yêu và Linh viết nên vô số câu truyện truyền thuyết cảm động. Tuy nhiên trong lúc đó, hành tích của thần lại dần dần bị che khuất trong thời không. Tuy đó chỉ là một nơi một nhân loại nhỏ tuy nhiên đối với vạn vật sinh linh nó đã trở thành một địa bàn an nghị không biên không giới.

Thiên Kiếm Truyền Kỳ về thiết bị cầm tay Android, iOS, APK – Game mobile lấy tiên kiếm hiệp ảo làm đề tài trò chơi, câu truyện trò chơi chủ yêu nói là người chơi sắm vai một đệ tử tu tiên tại Nguyên giới hư cấu, trừ ma vệ đạo, bảo vệ muôn dân. Vật đổi sao dời, trong thời kì vài nghìn năm luân chuyển, Người, Thú, Yêu và Linh viết nên vô số câu truyện truyền thuyết cảm động. Tuy nhiên trong lúc đó, hành tích của thần lại dần dần bị che khuất trong thời không. Tuy đó chỉ là một nơi một nhân loại nhỏ tuy nhiên đối với vạn vật sinh linh nó đã trở thành một địa bàn an nghị không biên không giới.

I. Cách nạp thẻ Thiên Kiếm Truyền Kỳ

Nạp card Thiên Kiếm Truyền Kỳ qua Ch Play (Cửa hàng Google). Các bro cần thiết lập thanh toán bằng Sim thiết bị cầm tay cho tài khoản Google Play của mình trước thì mới có thể tiến hành mua phần mềm thông qua tin nhắn điện thoại, tùy theo từng mạng sẽ có cách thiết lập không giống nhau.

Bằng hữu tham khảo cụ thể Cách Nạp Thiên Kiếm Truyền Kỳ tại đây nhé.