Nạp tiền NPH Garena

(16,187 votes, average: 5 out of 5)

Thẻ NPH Garena có thể sử dụng để nạp Sò cho tài khoản NPH Garena và nạp card game cho tất cả các trò chơi được NPH Garena phát hành. Vui lòng chọn cách thanh toán để xem hướng dẫn phù hợp:

Nạp Sò
Nạp thẻ game
Nạp Sò bằng thẻ NPH Garena

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp knb vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Nạp Sò và chọn kênh nạp knb NPH Garena
2. Nhập mã thẻ cào và chọn đối tượng muốn nạp (cho bản thân hoặc cho bạn bè)
3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch, Sò sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 15 phút.
4. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số Sò đang có

Lưu ý:
– Nhập chính xác những gì ghi trên thẻ, kể cả ký tự hoa lẫn thường (nếu có)
– NPH Garena chỉ có duy nhất trang https://napthe.vn, tất cả các trang nạp knb khác đều không chính xác.
– Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ

Nạp thẻ game bằng thẻ NPH Garena

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp knb vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Trò chơi và chọn kênh nạp knb NPH Garena
2. Nhập mã thẻ cào và nhấn Xác Nhận để hoàn tất giao dịch, tiền game sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 15 phút.
3. Đăng nhập lại tài khoản trò chơi để kiểm tra tiền game đang có

Lưu ý:
– Nhập chính xác những gì ghi trên thẻ, kể cả ký tự hoa lẫn thường (nếu có)
– NPH Garena chỉ có duy nhất trang https://napthe.vn, tất cả các trang nạp knb khác đều không chính xác.
– Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ

2020-06-05