Hướng dẫn nạp thẻ KartRider Rush Funtap và các cách thanh toán. Bao gồm: trực tiếp bằng thẻ Funcard, mua thẻ online, tại nhà, ATM iBanking, Credit Card

Tải KartRider Rush Funtap cho điện thoại Android, iOS, APK – Hướng dẫn cách download game trên Google Play, App Store, cài đặt trên máy tính PC

Hướng dẫn nạp thẻ Thủ Thành Origin – Funtap và cách thanh toán. Người chơi có thể sử dụng thẻ Funcard, ATM iBanking, tin nhắn SMS, ví điện tử MoMo

Hướng dẫn nạp thẻ State of Survival Funtap và các cách thanh toán. Bao gồm: trực tiếp bằng thẻ Funcard, mua thẻ online, tại nhà, ATM iBanking, Credit Card

Hướng dẫn nạp thẻ Hẹn Đẹp Như Mơ Funtap và các cách thanh toán. Bao gồm: trực tiếp bằng thẻ Funcard, mua thẻ online, tại nhà, ATM iBanking, Credit Card

Hướng dẫn nạp thẻ Ma Thần Tam Quốc Funtap và các cách thanh toán. Bao gồm: trực tiếp bằng thẻ Funcard, mua thẻ online, tại nhà, ATM iBanking, Credit Card