NẠP IN APP VÀO GAME NPH SOHA

Để Nạp KNB/Kim Cương vào game, có thể trực tiếp thanh toán thông qua các gói Nạp trong game, hình thức này được gọi là  Nạp In App Hướng dẫn Nạp In App

Để Nạp KNB/Kim Cương vào game, có thể trực tiếp thanh toán thông qua các gói Nạp trong game, hình thức này được gọi là Nạp In App

Hướng dẫn Nạp In App

I. A Đối với dòng máy Android (CH Play

– Chọn Nạp trong game sẽ hiển thị giao diện các gói Nạp để thanh toán

– Chọn một gói Nạp bất kỳ để thanh toán, giao diện sẽ hiển thị giá trị KNB/Kim Cương nhận được

– Nhấn chọn “Tiếp Tục” để mua

– Chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc Mastercard

– Sau khi chọn thanh toán xong, điền thông tin Thẻ tín dụng/Mastercard để hoàn tất giao dịch, tiền sẽ được trừ và KNB/Kim Cương sẽ được nhận trong game.

II. B Đối với dòng máy IOS (Iphone, Ipad v v

– Chọn Nạp trong game sẽ hiển thị giao diện các gói Nạp để thanh toán

– Chọn một gói Nạp bất kỳ để thanh toán, giao diện sẽ hiển thị giá trị KNB/Kim Cương nhận được

– Sau khi chọn gói Nạp, sẽ hiển thị giao diện đăng nhập tài khoản App Store

– Sau khi đăng nhập xong, Nhấn chọn “Tiếp Tục” để đăng ký thông tin thanh toán

Chọn phương thức thanh toán qua thẻ tín dụng/Mastercard, tại đây điền các thông tin ghi trên Thẻ để hoàn tất giao dịch

Sau khi thanh toán thành công, tiền sẽ được trừ và KNB/Kim Cương sẽ được nhận trong game