Skip to content

[Hướng dẫn] Nạp bằng tài thẻ ngân hàng và thẻ quốc tế

(No Ratings Yet)

B1.: Đăng nhập vào http://scoin.vn/ bằng tài khoản ScoinID của bạn => Chọn mục Nạp knb => Thanh toán qua tài khoản ngân hàng nội địa

B2:: Nhập số tiền muốn nạp và chọn “Đồng ý”

B3: B3: Nhập số điện thoại làm căn cứ xác minh giao dịch và lựa chọn phương thức “Thanh toán ngay”, hoặc “Tạm giữ “số ngày tương ứng theo ý muốn. Sau đó chọn “Tiếp tục”

B4.: Lựa chọn hình thức thanh toán qua thẻ Nội địa hoặc thẻ Quốc tế và chọn Tiếp tục

B5.: Điền các thông tin theo yêu cầu tương ứng của từng Ngân hàng, sau đó click “Thanh toán”.

=> Hệ thống trả về Thông báo giao dịch thành công (thất bại)

Lưu ý: Đối với thẻ nội địa khách hàng cần được đăng ký dịch vụ InternetBanking của ngân hàng để sử dụng được dịch vụ.