Skip to content

Danh sách #hashtag trên Hội game thủ VTC Mobile

(No Ratings Yet)

Quý game thủ thân mến,

Nhằm mục đích hỗ trợ một cách nhanh nhất cho người dùng cũng như giúp các bạn dễ dàng tìm lại bài viết theo từng dịch vụ trò chơi sau này, nhóm cộng đồng Hội game thủ VTC Mobile yêu cầu mọi thành viên sử dụng #hashtag khi đăng bài trong nhóm.

Lưu ý:

  • Mọi hashtag phải bắt đầu bằng vtc_ (giống như namespace) để tránh ảnh hưởng của hashtag trên các bài viết bên ngoài nhóm.
  • Bạn có thể dùng nhiều hashtag trong một bài viết nếu thấy liên quan tới chủ đề bạn muốn chia sẻ.

Các hashtag chính (bắt buộc)

HashtagChủ đề, nội dung của bài viết
#vtc_hoidapHỏi đáp, thắc mắc
#vtc_thaoluanThảo luận về chủ đề nào đó
#vtc_gopyGóp ý, đóng góp ý kiến đến BQT
#vtc_chiaseẢnh, video hoặc nội dung giải trí về các dịch vụ
#vtc_huongdanHướng dẫn hoặc chia sẻ kiến thức
#vtc_baocaoBáo cáo gian lận hoặc thành viên vi phạm
#vtc_thongbaoTin tức thông báo sự kiện mới
#vtc_tintucTin tức, cập nhật, thông báo từ BQT
#vtc_hotroNội dung cần BQT hỗ trợ

 

Các hashtag phụ (không bắt buộc)

Đây là các hashtag nhỏ để bổ sung cho các hashtag chính giúp phân loại bài viết tương ứng với những dịch vụ.

HashtagChủ đề, nội dung của bài viết
#vtc_truykichVề dịch vụ game Truy Kích
#vtc_tapkichVề dịch vụ game Tập Kích
#vtc_aumobileVề dịch vụ game Au Mobile
#vtc_taikhoanVề dịch vụ thông tin tài khoản
#vtc_tên_dịch_vụVề các dịch vụ tương ứng với Hashtag

(Danh sách hashtag phụ sẽ được cập nhật thêm cho phù hợp với nhóm…)