Skip to content

[Thông Báo – Truy Kích] – Bảo trì cụm máy chủ Miền Nam

(No Ratings Yet)

Để phục vụ các xạ thủ được tốt hơn, BQT tiến hành bảo trì máy chủ 

Quý xạ thủ thân mến,
BQT sẽ bảo trì máy chủ Truy Kích với thông tin chi tiết như sau:
Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 20h ngày 21/03 đến 12h ngày 22/03
Nội dung bảo trì: BẢO TRÌ CỤM MÁY CHỦ MIỀN NAM
Lưu ý
Trong thời gian bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào nhân vật. 
Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra.
Mọi thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại
Trang chủ: http://truykich.vn
BQT Truy Kích,
Kính báo!