Messenger

Bạn trò chuyện với bạn bè trên Messenger và vô tình gửi đi dòng tin nhắn không mong muốn. Bạn muốn xóa, thu hồi tin nhắn đã gửi đi nhưng lại không biết phải làm như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xoá, gỡ tin nhắn trên Messenger cả 2 bên nhanh chóng.Đọc Tiếp