Kỳ Nữ Hoàng Cung

Kỳ Nữ Hoàng Cung Funtap Ky Nu Hoang Cung Funtap sở hữu hệ thống thời trang hoa lệ, tinh tế. Ở đó, người chơi không chỉ được thể hiện khả năng phối đồ mà còn chứng minh năng lực nổi trội khi tự quyết định hướng đi của câu chuyện ngôn tình cung đấu.Đọc Tiếp

Kỳ Nữ Hoàng Cung Funtap Ky Nu Hoang Cung Funtap sở hữu hệ thống thời trang hoa lệ, tinh tế. Ở đó, người chơi không chỉ được thể hiện khả năng phối đồ mà còn chứng minh năng lực nổi trội khi tự quyết định hướng đi của câu chuyện ngôn tình cung đấu.Đọc Tiếp