Kick Flight

Kick Flight được thiết kế theo phong cách màn hình dọc. Đặc biệt bắt mắt với đồ họa manga/anime màu sắc tươi sáng trong một bối cảnh hiện đại, khoa học công nghệ tương lai. Theo đó người chơi sẽ được đưa vào một sàn đấu rộng được bao bởi một lớp màn bảo vệ. Ban đầu bạn sẽ phải học cách điều khiển nhân vật thông qua những hướng dẫn và luyện tập chi tiết.Đọc Tiếp