Ghost of Tsushima

Gần đây cộng đồng game thủ đang lan truyền thông tin về một bản mở rộng độc lập cho Ghost of Tsushima có tên là Ghost of Ikishima chỉ vài ngày trước khi công bố Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Thông tin được xác nhận trong đó cho thấy có vài tin đồn thực sự chính xác một cách thú vị.Đọc Tiếp