Skip to content

[Đao Phong Vô Song] Hướng dẫn nạp thẻ

Chư vị Tướng quân thân mến ! Để có ngay thể nạp thành công, chư vị hãy tuân theo chỉ dẫn sau đây: 1.    Nạp card tháng: – Truy cập: http://scoin.vn/. – Đăng nhập bằng tài khoản trò chơi Đao Phong – Nạp card mệnh giá 100ok Sau khi nạp card thành công, Tướng quân đã có một số lượng Scoin tương ứng với số tiền đã nạp. Vui lòng tuân theo các bước tiếp theo sau đây: – Đăng nhập trò chơi Đao Phong. – Click on NẠP. – Chọn thẻ tháng là có thể mua được. 2.    Nạp card qua Tin nhắn điện thoại: – Đăng nhập trò chơi – Click on NẠP – Chọn NẠP QUA TIN NHẮN – Tuân theo chỉ dẫn để Nạp – Kim Cương sẽ được cộng vào tài khoản Scoin của Tướng quân, và hãy biến đổi từ Scoin sang Kim Cương để được thể dùng. 3.    thẻ cào: – Đăng nhập trò chơi. – Click on NẠP. – Chọn NẠP QUA THẺ CÀO. – Chọn mạng tương ứng sau đó nạp card. – Kim Cương sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của Tướng quân.

Chư vị Tướng quân thân mến !
Để có ngay thể nạp card thành công, chư vị hãy tuân theo chỉ dẫn sau đây:

1.    Nạp card tháng:

– Truy cập: http://scoin.vn/.
– Đăng nhập bằng tài khoản trò chơi Đao Phong
– Nạp card mệnh giá 100ok
Sau khi nạp card thành công, Tướng quân đã có một số lượng Scoin tương ứng với số tiền đã nạp. Vui lòng tuân theo các bước tiếp theo sau đây:
– Đăng nhập trò chơi Đao Phong.
– Click on NẠP.
– Chọn thẻ tháng là có thể mua được.

2.    Nạp card qua Tin nhắn điện thoại:

– Đăng nhập trò chơi
– Click on NẠP
– Chọn NẠP QUA TIN NHẮN
– Tuân theo chỉ dẫn để Nạp
– Kim Cương sẽ được cộng vào tài khoản Scoin của Tướng quân, và hãy biến đổi từ Scoin sang Kim Cương để được thể dùng.

3.    thẻ cào:

– Đăng nhập trò chơi.
– Click on NẠP.
– Chọn NẠP QUA THẺ CÀO.
– Chọn mạng tương ứng sau đó nạp card.
– Kim Cương sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của Tướng quân.