Chân Mệnh Tam Quốc

Là 1 game thể loại ARPG trên mobile lấy đề tài bối cảnh tam quốc chiến để xây dựng nội dung, câu chuyện trong Chân Mệnh Tam Quốc xoay quanh cuộc chiến cực kì nổi tiếng giữa 4 nước Ngụy – Thục – Ngô – Quần dưới sự dẫn dắt của các vị tướng huyền thoại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa như: Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Quyền…Đọc Tiếp