Cách di chuyển, bố trí nhiều icon app cùng lúc trên iPhone

Quý anh chị muốn bố trí lại màn hình chính iPhone tuy nhiên việc di chuyển từng icon phần mềm rất tốn thời kì. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ dẫn cách di chuyển, bố trí nhiều icon app cùng lúc trên thiết bị cầm tay iPhone.

di chuyển, sắp xếp nhiều icon app cùng lúc trên iPhone

di chuyển, bố trí nhiều icon app cùng lúc trên iPhone

I. Lợi ích

  • Thực hiện di chuyển nhiều app cùng lúc chóng vánh
  • Bố trí nhanh các icon app trên màn hình iPhone

II. Chỉ dẫn di chuyển nhiều icon app cùng lúc trên iPhone

1. Chỉ dẫn nhanh

Nhấn và giữ icon 1 phần mềm bất cứ tới khi thấy chuyển động và kéo ra giữa màn hình > Tiếp tục giữ icon phần mềm và dùng ngón tay khác nhấn vào các icon phần mềm còn lại tới khi tất cả icon gộp vào cùng 1 mục > Giữ và di chuyển sang màn hình trống khác trên iPhone > Quý anh chị thả tay ra là tất cả phần mềm đã chọn sẽ vào cùng lúc trên 1 trang màn hình.

2. Chỉ dẫn cụ thể

Bước 1:: Nhấn và giữ icon 1 phần mềm bất cứ tới khi thấy chuyển động và kéo ra giữa màn hình

Nhấn và giữ icon 1 ứng dụng

Nhấn và giữ icon 1 phần mềm

Bước 2:: Tiếp tục giữ icon phần mềm và dùng ngón tay khác nhấn vào các icon phần mềm còn lại tới khi tất cả icon gộp vào cùng 1 mục

nhấn vào các icon ứng dụng còn lại

nhấn vào các icon phần mềm còn lại

Bước 3: Giữ và di chuyển sang màn hình trống khác trên iPhone

di chuyển sang màn hình trống

di chuyển sang màn hình trống

Bước 4:: Sau khi di chuyển tới màn hình mong muốn, anh chị em thả tay ra là tất cả phần mềm đã chọn sẽ vào cùng lúc trên 1 trang màn hình.

tất cả ứng dụng đã chọn sẽ vào cùng lúc trên 1 trang màn hình

tất cả phần mềm đã chọn sẽ vào cùng lúc trên 1 trang màn hình

Trên đây là chỉ dẫn di chuyển, bố trí nhiều icon phần mềm cùng lúc trên iPhone rất hữu ích trong việc bố trí màn hình chính. Chúc anh chị em thành công!