Cách chia sẻ album ảnh trên Facebook cực nhanh, cực dễ dàng

Quý anh chị muốn chia sẻ album ảnh đẹp, rất dị của quý anh chị với bạn hữu trên Facebook tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách chia sẻ album ảnh trên Facebook cực nhanh, cực dễ dàng.

I. Cách chia sẻ album ảnh trên Facebook bằng dế yêu
  • Mở phần mềm Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của quý anh chị.
  • Chọn Ảnh.
  • Tại mục Ảnh của quý anh chị, chọn Album.
  • Nhấn vào album ảnh nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ.
  • Chọn Chia sẻ.

Bước 1: Mở phần mềm Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của quý anh chị (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của quý anh chị.

Mở phần mềm Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của quý anh chị

Bước 2: Chọn Ảnh.

Chọn Ảnh

Chọn Ảnh

Bước 3: Tại mục Ảnh của quý anh chị, chọn Album.

Tại mục Ảnh của bạn, chọn Album

Tại mục Ảnh của quý anh chị, chọn Album

Bước 4: Nhấn vào album ảnh nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ > Chọn Chia sẻ.

Nhấn vào album ảnh nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ > Chọn Chia sẻ

Bước 5: Chọn Tùy chọn khác.

Chọn Tùy chọn khác

Chọn Tùy chọn khác

Bước 6: Kéo các biểu tượng sang trái, chọn biểu tượng Facebook.

Kéo các biểu tượng sang trái, chọn biểu tượng Facebook

Kéo các biểu tượng sang trái, chọn biểu tượng Facebook

Bước 7: Tại đây, quý anh chị có thể biên tập quyền riêng tư, viết nội dung về album ảnh nhưng mà quý anh chị chia sẻ ở mục Nói gì đó về nội dung này và gắn thẻ bạn hữu, thêm cảm xúc, địa điểm với các biểu tượng tương ứng.

Bạn có thể chỉnh sửa quyền riêng tư, viết nội dung về album ảnh mà bạn chia sẻ và gắn thẻ bạn bè, thêm cảm xúc, vị trí với các biểu tượng tương ứng

Quý anh chị có thể biên tập quyền riêng tư, viết nội dung về album ảnh và gắn thẻ bạn hữu, thêm cảm xúc, địa điểm 

Bước 8: Nhấn Tiếp.

Nhấn Tiếp

Nhấn Tiếp

Bước 9: Nhấn Chia sẻ.

Nhấn Chia sẻ

Nhấn Chia sẻ

Bên cạnh đó, quý anh chị cũng có thể chia sẻ album ảnh trên Facebook qua Messenger bằng cách sau khi chọn Chia sẻ, quý anh chị chọn Gửi bằng Messenger.

Chọn Gửi bằng Messenger

Chọn Gửi bằng Messenger

Chọn bạn hữu hoặc nhóm trên Messenger nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ album ảnh > Nhấn Gửi.

Chọn bạn hữu hoặc nhóm trên Messenger nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ album ảnh > Nhấn Gửi

Nhấn Xong ở góc trên bên trái.

Nhấn Xong ở góc trên bên trái

Nhấn Xong ở góc trên bên trái

II. Cách chia sẻ album ảnh trên Facebook bằng máy tính

  • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.
  • Chọn Ảnh ở bên phải mục Bè bạn.
  • Tại mục Ảnh, chọn Album.
  • Nhấn vào album ảnh nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ > Chọn Chia sẻ.
  • Chọn Chia sẻ ngay.

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Ảnh ở bên phải mục Bè bạn.

Chọn Ảnh ở bên phải mục Bạn bè

Chọn Ảnh ở bên phải mục Bè bạn

Bước 3: Tại mục Ảnh, chọn Album.

Tại mục Ảnh, chọn Album

Tại mục Ảnh, chọn Album

Bước 4: Nhấn vào album ảnh nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ > Chọn Chia sẻ.

Nhấn vào album ảnh nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ > Chọn Chia sẻ

Bước 5: Chọn Chia sẻ ngay và quý anh chị sẽ không thể gắn thẻ bạn hữu, thêm nhãn dán, vị trị, viết cảm nghĩ về album ảnh nhưng mà quý anh chị chia sẻ.

Chọn Chia sẻ ngay và bạn sẽ không thể gắn thẻ bạn bè, thêm nhãn dán, vị trị, viết cảm nghĩ về album ảnh mà bạn chia sẻ

Chọn Chia sẻ ngay

Hoặc chọn Chia sẻ lên Bảng tin.

Hoặc chọn Chia sẻ lên Bảng tin

Hoặc chọn Chia sẻ lên Bảng tin

Tại đây, quý anh chị có thể viết cảm nghĩ về bài viết nhưng mà quý anh chị chia sẻ ở mục Quý anh chị đang nghĩ gì thế và gắn thẻ bạn hữu, thêm cảm xúc, địa điểm ở mục Thêm vào bài viết.

Tại đây, bạn có thể viết cảm nghĩ về bài viết mà bạn chia sẻ ở mục Bạn đang nghĩ gì thế và gắn thẻ bạn bè, thêm cảm xúc, vị trí ở mục Thêm vào bài viết.

Quý anh chị có thể viết cảm nghĩ về bài viết và gắn thẻ bạn hữu, thêm cảm xúc, địa điểm 

Nhấn Đăng.

Nhấn Đăng

Nhấn Đăng

Quý anh chị cũng có thể chia sẻ album ảnh qua Messenger bằng cách sau khi chọn Chia sẻ, chọn Gửi bằng Messenger.

Chọn Gửi bằng Messenger

Chọn Gửi bằng Messenger

Chọn bạn hữu hoặc nhóm trên Messenger nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ album ảnh > Nhấn Gửi.

Chọn bạn hữu hoặc nhóm trên Messenger nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ album ảnh > Nhấn Gửi

Nhấn vào biểu tượng dấu X ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng dấu X ở góc trên bên phải

Nhấn vào biểu tượng dấu X ở góc trên bên phải

Bên cạnh đó, quý anh chị có thể chia sẻ album ảnh lên nhóm hoặc trang cá nhân của bạn hữu bằng cách sau khi chọn Chia sẻ, chọn Chia sẻ lên nhóm hoặc Chia sẻ lên trang cá nhân của bạn hữu > Chọn nhóm hoặc bạn hữu nhưng mà quý anh chị muốn chia sẻ > Nhấn Đăng.

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách chia sẻ album ảnh trên Facebook cực nhanh, cực dễ dàng. Nếu quý anh chị thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!