Cách biên tập ảnh kéo dài chân cực dễ dàng bằng phần mềm Body Editor

Anh chị em đang tìm cách biên tập ảnh kéo dài chân trên thiết bị cầm tay tuy nhiên không biết phần mềm nào hỗ trợ việc biên tập tốt và cũng chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách biên tập ảnh kéo dài chân cực dễ dàng bằng phần mềm Body Editor.

Cách chỉnh sửa ảnh kéo dài chân bằng ứng dụng Body Editor

Cách biên tập ảnh kéo dài chân bằng phần mềm Body Editor

I. Cách biên tập ảnh kéo dài chân bằng phần mềm Body Editor

Chỉ dẫn nhanh

  • Mở phần mềm Body Editor, nhấn vào biểu tượng Chiều cao.
  • Chọn ảnh nhưng anh chị em muốn kéo dài chân > Chọn vùng chân muốn kéo dài.
  • Chọn ĐIỀU CHỈNH.
  • Kéo thả sang trái hoặc sang phải để điều chỉnh kéo dài hoặc thu ngắn chân.
  • Sau khi đổi mới chiều dài của chân, chọn ÁP DỤNG.
  • Chọn TIẾT KIỆM.
  • Chọn biểu tượng Tiết kiệm để lưu ảnh.

Chỉ dẫn cụ thể

Bước 1: Mở phần mềm Body Editor, nhấn vào biểu tượng Chiều cao.

Mở ứng dụng Body Editor, nhấn vào biểu tượng Chiều cao

Mở phần mềm Body Editor, nhấn vào biểu tượng Chiều cao

Bước 2: Chọn ảnh nhưng anh chị em muốn kéo dài chân > Chọn vùng chân từ phần hông tới mắt cá chân muốn kéo dài.

Chọn ảnh nhưng anh chị em muốn kéo dài chân > Chọn vùng chân từ phần hông tới mắt cá chân muốn kéo dài

Bước 3: Chọn ĐIỀU CHỈNH.

Chọn ĐIỀU CHỈNH

Chọn ĐIỀU CHỈNH

Bước 4: Kéo thả sang trái hoặc sang phải để điều chỉnh kéo dài hoặc thu ngắn chân.

Kéo thả sang trái hoặc sang phải để điều chỉnh kéo dài hoặc thu ngắn chân

Kéo thả sang trái hoặc sang phải để điều chỉnh kéo dài hoặc thu ngắn chân

Bước 5: Sau khi đổi mới chiều dài của chân, chọn ÁP DỤNG.

Sau khi thay đổi chiều dài của chân, chọn ÁP DỤNG

Sau khi đổi mới chiều dài của chân, chọn ÁP DỤNG

Bước 6: Chọn TIẾT KIỆM.

Chọn TIẾT KIỆM

Chọn TIẾT KIỆM

Bước 7: Chọn biểu tượng Tiết kiệm để lưu ảnh. Trong khi, anh chị em cũng có thể chọn chia sẻ ảnh đã biên tập lên thiết bị cầm tay, thiết bị cầm tay, thiết bị cầm tay,… với các biểu tượng tương ứng.

Chọn biểu tượng Tiết kiệm để lưu ảnh

Chọn biểu tượng Tiết kiệm để lưu ảnh

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách biên tập ảnh kéo dài chân cực dễ dàng bằng phần mềm Body Editor. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bè bạn và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!